Sex og Politikks leder er valgt inn i IPPFs europeiske styre

Sex og Politikks leder er valgt inn i IPPFs europeiske styre

For første gang på mange år har en nordmann blitt innvalgt i styret til Sex og Politikks internasjonale paraplyorganisasjon IPPF (International Planned Parenthood Federation).

Dette skjedde under IPPF Europas årsmøte i helga, da Sex og Politikks styreleder Johannes Rindal ble innvalgt for en tre års periode som en av 5 ordinære styremedlemmer i organisasjonen. Etter en periode med intens valgkamp kunne jubelen slippes løs sent lørdag ettermiddag, da det ble klart at Rindal fikk nest flest stemmer av de 8 kandidatene.

Også presidentvalget var spennende, hvor Gabriel Bianchi fra Spoločnosť pre plánované rodičovstvo (IPPF Slovakia) trakk det lengste strået mot kandidater fra Sveits og Litauen. Det er første gang IPPF Europa har valgt en mann som leder for et styre hvor nå en tredjedel er menn.

«Jeg gleder meg veldig til å være styremedlem i IPPF. Vi står midt i en brytningstid for organisasjonen, i en situasjon der vi møter utfordringer i enkelte land i vår egen region, som Polen, og globalt, med Trump sine meningsløse angrep på retten til å bestemme over egen kropp,» sier Rindal. Han ønsker å fortsette Sex og Politikks arbeid for at IPPF skal synes sterkere i kampen for alle seksuelle rettigheter, inkludert arbeidet for LHBTI-personers rettigheter.

Hans andre engasjement i organisasjonen er ungdom. «Siden jeg for relativt kort tid siden var leder av Senterungdommen brenner jeg sterkt for at vi må øke og styrke ungdomsarbeidet i organisasjonen, både internasjonalt og i de enkelte medlemsorganisasjonene i IPPF, hvor jeg er spesielt stolt over at Sex og Politikk er en av organisasjonene som de siste par årene har bygd opp ungdomsorganisasjonen SNU – Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom».

Temaet for årets møte var arbeid med seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) blant flyktninger og asylsøkere, hvor åtte av medlemsorganisasjonene gav eksempler på sitt arbeid i egne workshops. Sex og Politikk holdt en workshop om LHBT flyktningers spesielle situasjon hvor Skeiv Verdens sentralstyremedlem, Ahmed Umar, innledet til debatt.

Der viste vi filmen «Kunsten å være syndig», som omhandler Ahmeds opplevelser som første åpent homofile fra Sudan. Grupperommet viste seg være for lite for alle som ville være med, slik at vi også ble bedt om å vise filmen i hovedsalen i kaffepausen neste dag.

Johannes innledet i en arbeidsgruppe som diskuterte aksjonisme og hvordan fornye organisasjonen i en tid hvor tradisjonelle medier og aksjonsformer er på vei ut, hvor mye av diskusjonen fokuserte på måter å bruke sosiale medier og bedre kommunisere med aktivister der.

Den siste diskusjonen hvor Sex og Politikk var veldig aktiv var i diskusjonen omkring munnkurvpolitikken til den nye amerikanske administrasjonen. Her innledet Chloë Coonet fra Planned Parenthood Federation of America (IPPF USA) en diskusjon omkring hvordan en best sammen kan prøve å møte utfordringene som munnkurvpolitikken skaper, særlig hvordan en forholder seg til «She Decides» initiativet framover.