Sex og Politikks jubileumskonferanse 26. – 27. september 2019

Sex og Politikks jubileumskonferanse 26. – 27. september 2019

Save the date! Sex og Politikk inviterer til jubileumskonferanse 26.-27. september 2019

Sex og Politikk – foreningen for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter, inviterer til markeringen av 50-årsjubiléet for Sex og Politikk og FNs befolkningsfond (UNFPA) i Kulturkirken Jakob torsdag 26. september 2019. Dette er én av to jubileumsdager hvor arbeidet for og kampen rundt rettighetene for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) løftes fram, både i Norge og internasjonalt, samt veien videre.

Året 2019 markerer at det er 50 år siden foreningen Sex og Politikk ble etablert og 50 år siden FNs befolkningsfond (UNFPA) ble opprettet som det første FN-organet som adresserte befolkningsvekst og reproduktiv helse. UNFPA og Sex og Politikk står sammen om å markere jubileet den 26. september, som også er verdens prevensjonsdag.

Vi legger opp til et todagers arrangement med en festmiddag på kvelden den 26. september. Det er mulig å melde seg på deler av arrangementet.

Dag 1 vil inneholde innledere fra hele verden på det arbeidet som har vært gjort på feltet seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR). Innledningsvis vil vi feire oss selv og det arbeidet som har vært gjort de siste 50 år. Etter lunsj i vår internasjonale del tas opp temaene: økt tilgang til trygg abort og informasjon og tilgang til prevensjon.

Dag 2 ser vi framover og løfter fram tema hvor vi fremdeles ikke er i mål i Norge. Med en lang historie som pådriver innenfor SRHR ønsker vi å sette søkelys på temaene trans, sexarbeid og migrasjonshelse.

Dag 1 kl. 1100 – 1730

Dag 2 kl. 0900 – 1300

Festmiddag
Dag 1 kl. 1930 – 2230

Kulturkirken Jakob: Hausmanns gate 14, 0182 Oslo

Deltakeravgift:
To dager – 950 ikke medlem, 700 for medlemmer, 500 for studenter/under 25 år
Kun dag to – 400 ikke medlem, 200 for medlemmer/studenter/under 25 år

Meld gjerne din interesse for jubileumsmiddagen, egne priser vil komme.