Sex og Politikks årsmøtewebinar: Tilgang til seksualitetsundervisning og prevensjonsmidler i krisetid

Sex og Politikks årsmøtewebinar: Tilgang til seksualitetsundervisning og prevensjonsmidler i krisetid

Covid-19-pandemien skaper store utfordringer for både tilgang til prevensjonsmidler og gjennomføring av seksualitetsundervisning. Sex og Politikk inviterte til webinar for å høre hvilke konsekvenser pandemien har hatt så langt for unges tilgang til seksuelle og reproduktive helsetjenester, og diskutere hvordan vi videre skal sikre at unges rettigheter opprettholdes.

Økt vold og stengte klinikker

Daglig ledere i våre søsterorganisasjoner i Ghana og Palestina startet seminaret med å gi en statusrapport på hvilke konsekvenser pandemien har hatt for deres arbeid og muligheter for å tilby seksuelle og reproduktive helsetjenester. 

Abena Acheampong, daglig leder i Planned Parenthood Association of Ghana (PPAG) kunne fortelle at etterspørselen etter prevensjonsmidler så langt har hatt en kraftig nedgang. De fleste av PPAGs klinikker holder fortsatt åpent, men på grunn av ordre om å holde seg hjemme er det få som oppsøker klinikkene. Acheampong frykter også at restriksjonene vil få alvorlige konsekvenser for kvinners helse. 

Vi forventer en økning i både kjønnsbasert vold, uønskede graviditeter og utrygge aborter i tiden fremover, forteller Acheampong. 

Daglig leder i Palestinian Family Planning & Protection Association (PFPPA), Ammal Awadallah, deler de samme bekymringene. I Palestina har PFPPA måttet stenge alle sine klinikker etter at myndighetene innførte full lockdown i slutten av mars. De har funnet nye og kreative måter for å likevel kunne nå ut med sine helsetjenester.

Våre ansatte har delt ut hygienepakker hjem til kvinner, og har lagt ved p-piller og kondomer i disse, forteller Awadallah. Vi har også gått over til å gjennomføre digitale konsultasjoner og har opprettet en krisetelefon.

Teknologiske muligheter

Også her i Norge har vår ungdomsorganisasjon, Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom (SNU), dratt nytte av sosiale medier for å kunne fortsette å dele trygg og god informasjon om seksuell og reproduktiv helse og rettigheter. Etter at skolene stengte og det ble innført restriksjoner for å samles, har SNU blant annet gjennomført en digital quiz om seksuell og reproduktiv helse og rettigheter, for å dele informasjon på en morsom og trygg måte. Internasjonalt ansvarlig i SNU, Thea-Caroline Zwahlen, forteller at de allerede når mange gjennom sosiale medier, men har opplevd en økning i antall følgere og medlemmer siden pandemien startet. 

Paul Richard Fife, direktør i Norads avdeling for helse, utdanning og menneskerettigheter er enig i at bruken av teknologi nå gir bedre muligheter til å kunne nå fram med informasjon og helsetjenester. Han håper at situasjonen vi står i vil kunne gi oss en anledning til å utvide tilgangen til digitale tjenester slik at vi kan nå ut til flere og tenke nytt om hvordan vi deler informasjon. 

Sunniva Håberg, koordinator i KFUK-KFUM Global, stilte spørsmålstegn ved hvordan man skal nå ut til de mest marginaliserte og dem som bor i rurale områder. En bekymring alle i panelet så ut til å dele.

Slik situasjonen er i dag vil ulikhetene forsterkes. Det er kun de mest privilegerte som har tilgang til teknologi, sa Håberg.

Oppfordring til Norge

Avslutningsvis delte Awadallah og Acheampong noen innspill til hvordan både den norske regjeringen og Sex og Politikk kan bidra framover. Begge trakk fram støtte til å drive politisk påvirkning for seksualitetsundervisning i skolen, samt bistand til å sikre tilgang til prevensjonsmidler og nødvendig utstyr for å tilby helsetjenester. Acheampong nevnte også tilgang til teknologi som en viktig faktor for å kunne fortsette å tilby tjenester og nå fram til alle de ungdommene som ikke har tilgang til internett og sosiale medier. 

Fife fikk siste ord og kunne fortelle at Norge vurderer seksualitetsundervisning som svært viktig, og har trappet opp innsatsen i arbeidet med dette. Norge vil også fortsette å arbeide for tilgang til prevensjonsmidler, hovedsakelig gjennom UNFPAs supplies programme, og Fife påpekte at dette vil være spesielt viktig i tiden fremover, nå som det er begrensninger i både produksjon og leveranser.

Fife forsikret også om at i både responsen og gjenoppbyggingen etter pandemien vil inkludering av sårbare grupper være helt essensielt, og at likestilling, seksuell og reproduktiv helse og rettigheter, kjønnsbasert vold og jenters tilgang til utdanning står høyt på den norske agendaen, også i krisetid.

Se på opptak av webinaret: