Sex og Politikk var vertskap for global konferanse om seksualitetsundervisning i Oslo

Sex og Politikk var vertskap for global konferanse om seksualitetsundervisning i Oslo

Helhetlig seksualitetsundervisning (engelsk: comprehensive sexuality education) er en sentral del av å fremme seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR), og i desember kom medlemmer fra IPPF sammen fra hele verden for å diskutere beste praksiser på feltet. Det var to viktige utfall av møtet: For det første en diskusjon og utveksling av beste praksiser på seksualitetsundervisning og for det andre en samlet uttalelse fra IPPF til den norske regjeringen og FNs befolkningsfond (UNFPA). Dette var første gang en global konferanse som dette fant sted, og en av de viktigste lærdommene var at for å fremme, tilrettelegge for og gi helhetlig seksualitetsundervisning er det nødvendig å kjenne konteksten din godt.

12. og 13. desember kom nærmere seksti deltagere fra tretti ulike land sammen i Oslo for å diskutere helhetlig seksualitetsundervisning. I samarbeid med IPPFs sentralkontor og de seks regionale kontorene, var Sex og Politikk vertskap for denne to-dagers konferansen. Det var to spesifikke formål for konferansen. Først og fremst skulle deltagerne dele og diskutere beste praksiser for å fremme, tilrettelegge for og gi helhetlig seksualitetsundervisning. I tillegg skulle man på konferansen komme frem til et felles uttalelse om seksualitetsundervisning, som skulle presenteres på konferansen UNFPA og NORAD holdt om temaet 14. desember. Dette var en forkonferanse til en større konferanse som skal avholdes i 2018.

Paul Fife fra NORAD og Johannes Rindal, som er styreleder i Sex og Politikk, åpnet konferansens første dag. Fife vektla IPPFs rolle i å holde myndighetene ansvarlige på feltet. Lena Luyckfasseel fra det europeiske regionskontoret holdt så hovedtalen på vegne av Caroline Hickson fra sentralkontoret, som ble forhindret fra å komme. I talen ble det vektlagt IPPFs fremskritt og viktigheten av hvordan vi framer dialogen om seksualitetsundervisning for å kunne fremme den. Dagen fortsatte med et panel med gode eksempler på seksualitetsundervisning fra de seks regionene, hvor deltagere fra medlemsorganisasjonene i India, Danmark, Palestina, Togo, Thailand og Columbia presenterte. Videre presenterte Laura Hurley fra IPPFs sentralkontor en oversikt over det nye ”CSE Institute”, som er et samarbeid mellom IPPFs medlemsorganisasjoner i Danmark, Nederland og Sverige og skal tilby teknisk assistanse til andre medlemsorganisasjoner. Prosjektet vil piloteres i 2018.

To vellykkede samarbeid om seksualitetsundervisning mellom ulike medlemsorganisasjoner ble så presentert. RFSU Sverige har samarbeidet med RHAC Kambodsja, mens Sex og Politikk har samarbeidet med CFPA Kypros. Begge tilfellene er suksesshistorier som ble presentert som inspirasjon til etterfølgelse. Dagens siste økt var gruppediskusjoner om seksualitetsundervisning, sentrert rundt å levere seksualitetsundervisning og å promotere seksualitetsundervisning. Om kvelden var ordfører i Oslo Marianne Borgen vertskap for alle deltagerne på en mottagelse på Oslo Rådhus.

Dag to av konferansen åpnet med den andre gruppediskusjonen, fulgt av den tredje. Deltagerne utvekslet ideer i fire forskjellige grupper i hver økt og presenterte deretter oppsummeringer i plenum. Den generelle konklusjonen etter tre økter var at vi har mye å lære fra hverandre og at det er fantastisk godt arbeid som gjøres på seksualitetsundervisning rundt i verden. Mer spesifikt var deltagerne enige om viktigheten av en bred tilnærming til seksualitetsundervisning og å inkludere hele samfunnet så mye som mulig for å både kunne tilby og promotere seksualitetsundervisning. Et annet viktig punkt var å sikre en helhetlig tilnærming til seksualitetsundervisning på alle nivå. I mange kontekster er seksualitetsundervisning kontroversielt, og det er da viktig å kjenne sin egen kontekst for best mulig å kunne navigere klimaet.

Janelle Babb fra UNESCO presenterte så de reviderte internasjonale retningslinjene for seksualitetsundervisning, som lanseres i desember. De nye retningslinjene flytter fokus fra seksualitetsundervisning som forebygging til et positivt rammeverk. Retningslinjene settes også i sammenheng med FNs bærekraftsmål. Den siste økten før avslutningen var viet til å ferdigstille den felles uttalelsen som daglig leder i Sex og Politikk, Tor-Hugne Olsen, presenterte på UNFPA/NORAD-konferansen 14. desember.

Marissa Billowitz fra regionalkontoret for vestlige halvkule ba i avslutningen deltagerne om å drømme store drømmer om sine intensjoner for seksualitetsundervisning neste år og å ha nyttårsforsett som inkluderte handling som skulle skape fremgang på feltet. Tor-Hugne Olsen påminnet til slutt deltagerne om at det er stor sannsynlighet for at et høynivåmøte om seksualitetsundervisning finner sted neste år, og han oppfordret alle til å fortsette diskusjonene om hvordan vi kan bidra til dette som organisasjon.

Konferanserapporten vil bli tilgjengelig på våre nettsider i januar 2018.