Sex og Politikk var på CPD52

Sex og Politikk var på CPD52

Vi var på FNs befolkningskommisjon (CPD52) i New York, det viktigste stedet for myndigheters forpliktelser til seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR).

I år feires 25 år siden det banebrytende handlingsprogrammet ble vedtatt i Kairo, og et fokus på unge og voksnes rettigheter til prevensjonsmidler, trygg abort og seksualitetsundervisning ble bestemt. Vi hadde med stortingsrepresentant Åshild Bruun-Gundersen (Fremskrittspartiet FrP) fra Stortingets SRHR-nettverk, og møtte generalsekretær for FNs befolkningsfond (UNFPA), Natalia Kanem, som deltok på konferanse om forebygging av seksuell og kjønnsrelatert vold 24. mai i Oslo.