Sex og Politikk søker ungdomskoordinator i deltidsstilling

Sex og Politikk søker ungdomskoordinator i deltidsstilling

Sex og Politikk har ledig en stilling som ungdomskoordinator, med spesielt ansvar for å sikre barne- og ungdomsperspektivet i vårt seksualitetsundervisningsmateriell og støtte vår ungdomsorganisasjon, Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom (SNU). Stillingen er i utgangspunktet 50% med varighet til 31.12.18 med mulighet for forlengelse avhengig av finansiering.

Sex og Politikk er en partipolitisk uavhengig organisasjon som jobber for å styrke og informere om seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR), både nasjonalt og internasjonalt. Vi er den norske medlemsorganisasjonen til verdens største SRHR organisasjon, IPPF – International Planned Parenthood Federation.

I Norge består vårt arbeid av informasjons- og påvirkningsarbeid, inkludert den landsdekkende seksualitetsundervisningskampanjen Uke 6. Undervisningsmateriellet som hører til kampanjen brukes nå ved nesten halvparten av norske barne- og ungdomsskoler. I tillegg til dette har Sex og Politikk utviklet et undervisningsmateriell for videregående skoler, kalt Mine og dine grenser.

Ungdommers seksuelle rettigheter står sentralt i vårt arbeid, både i forbindelse med vårt arbeid med seksualitetsundervisning og organisasjonens øvrige informasjons- og påvirkningsarbeid. For å styrke dette fokuset, samt skape en plattform for ungdomsmedvirkning på SRHR-feltet, ble ungdomsorganisasjonen Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom (SNU) stiftet i 2015. Siden oppstart har organisasjonen hatt en positiv utvikling, med stadig økende synlighet, medlemmer og aktiviteter.

SNU er en ungdomsledet og -drevet organisasjon, og baserer seg hovedsakelig på frivillig arbeid. Da SNU ikke har noe eget sekretariat ennå, har Sex og Politikk valgt å støtte SNU med administrativ hjelp, spesielt når det gjelder administrativt arbeid knyttet til organisasjonens drift. Sex og Politikk vil derfor ansette en ungdomskoordinator som kan bistå SNU med deres administrative oppgaver og planlagte aktiviteter, samt øke ungdomsengasjementet i vårt øvrige arbeid med unges seksuelle rettigheter. På sikt er målet at SNU får et eget sekretariat.

En av hovedoppgavene til ungdomskoordinatoren vil være å assistere SNU i arbeidet med to av deres nystartede prosjekter: et team av unge Uke 6 ambassadører og et SRHR-nettverk for ungdomspolitikere. I tillegg skal ungdomskoordinatoren arbeide målrettet med å øke SNUs synlighet, særlig på arenaer hvor ungdommer kan nås og blant andre relevante organisasjoner. Stillingen inkluderer også å opprettholde og tilrettelegge for godt samarbeid mellom moder- og ungdomsorganisasjon.

Vi ønsker oss en ung, selvstendig og systematisk person, med genuin interesse og engasjement for SRHR, inkludert særlig seksualitetsundervisning og politisk påvirkningsarbeid. Gode samarbeidsevner og evne til å kommunisere med ungdom er en forutsetning. Relevant utdanning på bachelornivå (eller tilsvarende), samt tidligere erfaring fra frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner, er ønskelig.

Vi ser etter deg som:

 • Er initiativrik, selvstendig og samarbeider godt med andre
 • Er positiv til utfordringer og trives i et hektisk miljø
 • Har erfaring med kommunikasjonsarbeid, inkludert sosiale medier
 • Har kunnskap og interesse for SRHR og politisk påvirkningsarbeid
 • Evner å gjøre prioriteringer og følge opp flere prosesser samtidig
 • Har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne (både på norsk og engelsk).
 • Er fleksibel i forhold til mulighet for reising og arbeid på kveldstid og i helger

Ungdomskoordinatoren vil ha ansvar for å:

 • Assistere SNU i administrativt arbeid knyttet til organisasjonsdrift
 • Bistå SNU i arbeid knyttet til deres arrangementer, prosjekter og kampanjer, inkludert Uke 6 ambassadørene og SRHR-nettverket for ungdomspolitikere
 • Bidra til samfunnsdebatt og formidlingsarbeid i form av foredragsvirksomhet, debatter, seminarer, kampanjer, nettside og sosiale medier
 • Fremme ungdomsmedvirkning i Sex og Politikk sitt arbeid, inkludert i videreutvikling og formidling av «Uke 6» og «Mine og dine grenser»
 • Fremme Sex og Politikks politiske målsetninger og drive effektivt påvirkningsarbeid

Vi tilbyr en spennende og fleksibel deltidsstilling, blant engasjerte og kunnskapsrike medarbeidere i kontorer i Oslo sentrum. Vi kan ikke tilby høy lønn, men et idealistisk og meningsfullt arbeidsplass med varierte og engasjerende oppgaver. På grunn av personalgruppas nåværende sammensetning oppfordres personer med flerkulturell bakgrunn og andre kjønn enn kvinner til å søke. Nynorsk som hovedmål, kjennskap til samisk kultur og språk vil være et pluss.

Kortfattet søknad og CV sendes til post@sexogpolitikk.no.
Søknadsfrist: 30. juni 2018.

For spørsmål om stillingen kontakt med:
Nestleder i SNU Maria Haldorsen på maria@snuorg.no mobil 410 91 464 eller daglig leder i Sex og Politikk Tor-Hugne Olsen på torhugne@sexogpolitikk.no mobil 488 42 771.