Sex og politikk søker rådgiver/seniorrådgiver i ett års vikariat til vårt internasjonale pådriverarbeid

Sex og politikk søker rådgiver/seniorrådgiver i ett års vikariat til vårt internasjonale pådriverarbeid

Vår dyktige rådgiver Kjersti skal ut i en 12 måneders permisjon fra 1.3.2020. Vi søker vikar i 12 måneder med mulighet for forlengelse eller fast ansettelse.

Sex og Politikk er på jakt etter en ny rådgiver/seniorrådgiver som kan drive vårt internasjonale pådriverarbeid i hennes fravær. Har du kunnskap om seksuelle og reproduktive rettigheter, erfaring fra pådriverarbeid og politisk teft, kan du være den vi leter etter.

Sex og Politikk er en ideell medlemsorganisasjon. Sex og Politikk arbeider for å fremme likestilling og seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR), nasjonalt og internasjonalt. Vi er den norske avdelingen av International Planned Parenthood Federation (IPPF), verdens største organisasjon innen SRHR med kontorer i mer enn 160 land. Gjennom tett samarbeid med norske, europeiske og internasjonale sivilsamfunnsorganisasjoner, norske myndigheter og FN organisasjoner er vi med på å sette dagsordenen nasjonalt, regionalt og internasjonalt.

Arbeidsoppgaver:

– Utvikle politiske innspill til norske myndigheter/Stortinget

– Koordinere sivilsamfunnsnettverket for SRHR i Norge

– Analysere norsk utviklingspolitikk og – budsjett

– Følge internasjonale utviklingspolitiske prosesser og finansieringsmekanismer (bl.a. FNs befolkningsfond, FNs menneskerettighetsfond og Global Financing Facility)

– Skrive søknader og rapporter

– Utvikle og arrangere seminarer, konferanser og møter med nasjonale og internasjonale aktører

– Bidra til Sex og Politikks informasjonsarbeid og annet arbeid der nødvendig

Kompetanse og personlige egenskaper:

– Kunnskap om og erfaring fra å jobbe med SRHR og internasjonal utviklingspolitikk

– Kjennskap til/erfaring fra norsk utenriks- og utviklingspolitikk, internasjonale organer og internasjonale finansieringsmekanismer

– Erfaring fra politisk pådriverarbeid

– Flytende skriftlig og muntlig engelsk

– Erfaring fra rapportering og søknadsskriving

– Strategisk tenkning og god gjennomføringsevne, gjerne ledererfaring

– Selvstendighet, fleksibilitet og god til å samarbeide

Stillingen innebærer tett samarbeid med mange av våre søsterorganisasjoner i IPPF. Den internasjonale rådgiveren er ansvarlig for å utvikle og koordinere dette arbeidet. Stillingen har ansvar for leveranse og rapportering og gir muligheter til å tenke kreativt og nytt rundt hvordan få best gjennomslag.

Den som søker må kunne identifisere seg med Sex og Politikks verdigrunnlag.

Sex og Politikk er en spennende arbeidsplass og en organisasjon i rivende utvikling, som har vokst fra 4 til 12 medarbeidere de siste 4 år. Vi vurderer derfor lederfunksjoner lagt til noen av rådgiverne våre. Denne stillinga vil vurderes gitt lederfunksjoner i en framtidig omorganisering. Ledererfaring og potensiale vil derfor vurderes.

Vi kan tilby fleksibel arbeidstid, kontor i Oslo sentrum, ordnede forhold og godt miljø. Noe kveldsarbeid og en del reising i Norge og internasjonalt må påregnes. Siden organisasjonen jobber med flere tematiske områder og er i vekst forventes fleksibilitet rundt arbeidsoppgaver når nødvendig.

Lønn etter avtale.

Vi ønsker at foreningens sekretariat i større grad skal speile mangfoldet i befolkningen og ønsker derfor alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi oppfordrer spesielt personer som skriver nynorsk og har annen kjønnsidentitet enn kvinne til å søke.

For spørsmål om stillingen kontakt seniorrådgiver Kjersti Augland på telefon 22 11 55 13 eller e-post kjersti@sexogpolitikk.no eller daglig leder Tor-Hugne Olsen på e-post torhugne@sexogpolitikk.no.

Søknad sendes til post@sexogpolitikk.no.

Søknadsfrist: 30. desember 2019