Sex og Politikk søker rådgiver for seksuelle rettigheter

Sex og Politikk søker rådgiver for seksuelle rettigheter

Brenner du for alles rett til å være den de er, bestemme over egen kropp og ha tilgang til god seksualitetsundervisning? Liker du et engasjerende arbeidsmiljø, samarbeid med kolleger fra mange ulike land og nye utfordringer? Da er dette jobben for deg!

Sex og Politikk søker en engasjert og kunnskapsrik medarbeider som kan utvikle vårt og våre søster-organisasjoners arbeid for seksuelle rettigheter i et nyopprettet engasjement. Fokus vil være på de mer kontroversielle rettigheter internasjonalt, som tilgang til seksualitetsundervisning og ikke-diskriminering på bakgrunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

2 års engasjement med muligheter for forlengelse

Sex og Politikk er en ideell og ikke-kommersiell medlemsorganisasjon i sterk vekst og utvikling. Vi er stolte over å ha medvirket til at Norge har økt sin støtte og sitt engasjement for seksuelle rettigheter i året som har gått. Vi arbeider for å fremme likestilling og seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR), og er en av svært få organisasjoner i Norge som jobber utelukkende med dette feltet både nasjonalt og internasjonalt. Vi er den norske avdelingen av International Planned Parenthood Federation (IPPF), verdens største organisasjon innen SRHR med medlemmer i mer enn 160 land.

Sex og Politikk har valgt ut tre tematiske områder som vi jobber særskilt med; seksualitetsundervisning, tilgang til trygg og lovlig abort og ikke-diskriminering på bakgrunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk (SKK). Arbeidet vårt består i hovedsak av; utvikling av seksualitetsundervisningsmateriell, politisk påvirkningsarbeid opp mot norske myndigheters nasjonale og internasjonale politikk og informasjonsarbeid i samarbeid med partnere nasjonalt og internasjonalt.

Over de neste to årene skal vi i samarbeid med IPPF styrke arbeidet i IPPFs medlemsorganisasjoner/våre søster-organisasjoner som ønsker å videreutvikle sitt arbeid med seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk (SKK). Dette vil være første gang IPPF har en egen person som skal jobbe med SKK og arbeidet vil derfor være i tett samarbeid med IPPFs sekretariater. Vi ser derfor etter en ny medarbeider som kan bidra inn i vårt energiske og spennende sekretariat, med ny kunnskap, engasjement og ryddighet for å løfte vår felles innsats for seksuelle og reproduktive rettigheter internasjonalt.

Hovedoppgavene for vår nye rådgiver vil bli:

 • Koordinere og videreutvikle arbeidet med SKK blant IPPF sine medlemsorganisasjoner i samarbeid med IPPF sitt sekretariat.
 • Videreutvikle samarbeidet omkring seksualitetsundervisning med våre søsterorganisasjoner i IPPF, spesielt på Kypros, i Latvia, Malawi, Mosambik og Palestina, i samarbeid med vårt Uke 6 team.
 • Følge opp den første globale IPPF konferansen om seksualitetsundervisning som ble holdt i Oslo i desember 2017 i samarbeid med IPPF sine 6 regionale sekretariater.
 • Utvikle og gjennomføre kampanjearbeid i samarbeid med de andre rådgiverne i Sex og Politikk. I 2018/19 blir fokus på retten til trygg og lovlig abort.

Sex og Politikk er en liten organisasjon med 10 ansatte. Vi baserer vårt arbeid på tett samarbeid og er avhengig av at alle kan «ta i et tak» når det trengs og bistå hverandre. Andre oppgaver som ikke er hovedansvar for denne stillingen vil derfor kunne pålegges.

Vi ønsker oss en person som har:

 • Kunnskap om og erfaring fra arbeid med seksuelle rettigheter internasjonalt, og spesielt fra arbeidet for anerkjennelse av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk
 • Kunnskap om internasjonal politikk, inkludert norsk utenriks og utviklingspolitikk
 • Erfaring fra samarbeid med organisasjoner i det globale Sør
 • Erfaring fra kampanje og informasjonsarbeid
 • Høy arbeidskapasitet og evne til å arbeide med flere ting samtidig
 • Gode samarbeidsevner
 • God muntlig og skriftlig formulerings og formidlingsevne, både på norsk og engelsk, andre språk er en fordel
 • Erfaring fra politisk påvirkningsarbeid er en fordel
 • Kreativ og fleksibel, strukturert og ryddig
 • Erfaring fra søknadsskriving og fundraising er ønskelig
 • Mulighet for å jobbe på kveldstid og i helger, reisevirksomhet må påregnes, i Norge og internasjonalt

Stillingen vil rapportere til Sex og Politikks daglige leder, men vil jobbe tett med IPPF sitt internasjonale sekretariat, spesielt kontorene i London, Nairobi og Tunis.

Den som søker må kunne identifisere seg med Sex og Politikks verdigrunnlag, se www.sexogpolitikk.no

Sex og Politikk er en organisasjon i rivende utvikling. Vi kan tilby fleksibel arbeidstid, kontor i Oslo sentrum, ordnede forhold og godt miljø. Lønn etter avtale.

Søknadsfrist: 25. januar 2018

Søknad og CV sendes elektronisk til post@sexogpolitikk.no

For spørsmål om stillingen kontakt daglig leder Tor-Hugne Olsen eller seniorrådgiver Kjersti Augland på telefon 22 11 55 13 eller epost torhugne@sexogpolitikk.no , kjersti@sexogpolitikk.no