Sex og Politikk søker medarbeider – undervisningsmateriell og SRHR

Sex og Politikk søker medarbeider – undervisningsmateriell og SRHR

Brenner du for god seksualitetsundervisning for ungdom og seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR)? Har du lyst til å videreutvikle nyskapende og viktig undervisningsmateriell for ungdom? Sex og Politikk søker en dyktig og engasjert medarbeider til å arbeide med vårt undervisningsmateriell, samt å bidra i vårt arbeid for seksuelle og reproduktive rettigheter.

Sex og Politikk er en ideell og ikke-kommersiell medlemsorganisasjon i vekst. Sex og Politikk arbeider for å fremme likestilling og seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR), nasjonalt og internasjonalt. Vi er den norske avdelingen av International Planned Parenthood Federation (IPPF), verdens største organisasjon innen SRHR med kontorer i mer enn 160 land. Sex og Politikk jobber politisk for å styrke Norges nasjonale og internasjonale politikk og finansiering av seksuell og reproduktiv helse og rettigheter, vi driver informasjonsarbeid og utvikler seksualitets-undervisningsmateriell.

Sex og Politikk har utviklet og tilbudt materiell til undervisning om seksualitet i grunnskole og videregående opplæring siden 2010. Vårt flaggskip er seksualitetsundervisningsmateriellet «Uke 6» som ble brukt ved av mer enn 40% av alle grunnskoler i Norge i skoleåret 2017-18. Materiellet er gratis og gir lett tilgjengelige metoder for å undervise barn og unge om seksualitet, som fremmer trivsel og gir handlingskompetanse til å kunne ta informerte valg. Materiellet er på bokmål, og oversettes trinnvis til nynorsk og (nord)samisk.

I tillegg har vi materiellet «Mine og dine grenser» for videregående skole, og vårt nyeste materiell om SRHR og bærekraftsmålene for ungdomsskolen. Vi har også planer om å utvikle materiell rettet mot barnehager. Vårt arbeid med undervisningsmateriell er i hovedsak finansiert av Utdanningsdirektoratet, Helsedirektoratet og Norad.

Om stillingen:

Sex og Politikk vil knytte det nasjonale og internasjonale arbeidet tettere sammen og bruke vårt samarbeid med skoler i hele landet til å styrke kunnskapen om SRHR internasjonalt blant ungdom i Norge. Stillingen vil ha ansvaret for å videreutvikle vårt undervisningsmateriell, og sikre at det oppdateres i henhold til de nye læreplanene som utvikles i forbindelse med den pågående fagfornyelsen og i forhold til Norges nye strategi for seksuell helse «Snakk om det». Stillingen skal også sikre at større deler av materiellet blir tilgjengelig på samisk og nynorsk.

Stillingen vil bidra inn i vårt nasjonale og internasjonale arbeid med å øke bruken av materiellet i den norske skolen, samt se på hvordan vi kan gjøre materiellet tilgjengelig internasjonalt gjennom bl.a. å holde kurs og arrangere seminar.

Da vi er en liten organisasjon, vil den som ansettes i perioder måtte bidra i forhold til andre deler av Sex og Politikks mål.

Stillingen er en fulltidsstilling ut desember 2019, med mulighet for forlengelse avhengig av finansiering.

Vi søker deg som har:

 • Erfaring fra utvikling av undervisningsmateriell for ungdom og kjennskap til den pågående fagfornyelsen i skolen.
 • Kjennskap til og helst erfaring fra norsk skole
 • Kjennskap til og engasjement for seksualitetsundervisning i hele skoleløpet
 • Kunnskap om seksuell og reproduktiv helse og rettigheter og bærekraftsmålene, spesielt i et internasjonalt perspektiv
 • God skriftlig og muntlig formulerings- og formidlingsevne på norsk og engelsk. Kunnskap om samisk språk eller kultur er et pluss
 • Gode samarbeidsevner og samtidig evnen til å jobbe selvstendig
 • Stor arbeidskapasitet, og evnen til å jobbe systematisk, strukturert og ryddig
 • Erfaring med prosjektarbeid og fundraising er ønskelig
 • Kunnskap om eller interesse for norsk SRHR-politikk nasjonalt og internasjonalt

Den som søker må kunne identifisere seg med Sex og Politikks verdigrunnlag, se www.sexogpolitikk.no.
Sex og Politikk er en spennende arbeidsplass og en organisasjon i rivende utvikling. Vi kan tilby fleksibel arbeidstid, kontor i Oslo sentrum, ordnede forhold og godt miljø. Noe kveldsarbeid og reise i Norge og internasjonalt må påregnes. Lønn etter avtale.
Vi ønsker at foreningens sekretariat i større grad skal speile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor spesielt personer som skriver nynorsk og har annen kjønnsidentitet enn kvinne til å søke.

 • Søknadsfrist: 13. januar 2019
 • Søknad sendes elektronisk til post@sexogpolitikk.no

For spørsmål om stillingen kontakt seniorrådgiver Kjersti Augland på telefon 22 11 55 13 eller e-post kjersti@sexogpolitikk.no. Eller daglig leder Tor-Hugne Olsen på epost torhugne@sexogpolitikk.no.