Sex og Politikk søker: Internasjonal medarbeider på økonomisk og politisk analyse

Sex og Politikk søker: Internasjonal medarbeider på økonomisk og politisk analyse

Ønsker du å bidra til å styrke seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) internasjonalt? Liker du å jobbe systematisk og analytisk med både tall og politikk og bidra til å utvikle verktøy for grundig påvirkningsarbeid? Da er dette engasjementet noe for deg!

I dette 6 måneders engasjementet ønsker Sex og Politikk å styrke vårt politiske og strategiske arbeid når det gjelder økonomiske og politiske prioriteringer av SRHR i Norges internasjonale politikk. Hvert år gjennomfører vi en analyse av bistandsmidlene som går til SRHR i tillegg til å jevnlig følge de politiske forpliktelsene Norge gjør. 2019 er et spesielt år for SRHR da det er; 50 år siden Sex og Politikk blei stiftet, 50 år siden FNs befolkningsfond blei grunnlagt, 50 år siden den internasjonale LHBTI kampen startet og 25 år siden den viktigste internasjonale handlingsplanen på SRHR, ICPD 1994, blei vedtatt i Kairo. I tillegg ser vi et sterkt press mot SRHR og likestillingsarbeidet internasjonalt og store kutt i bistand fra den største aktøren på feltet, USA. Personen vi ansetter vil bidra til å analysere utviklingen i norsk SRHR politikk både historisk og framover, og videreutvikle verktøy som kan brukes i organisasjonens pådriverarbeid. Stillingen vil også inkludere planlegging og gjennomføring av konferanser, seminar og Sex og Politikk sin 50 års markering. Andre mindre oppgaver kan tillegges stillingen etter behov.

Engasjementet er fulltid i 6 måneder med ønsket tiltredelse i april/mai 2019. Det kan diskuteres andre ordninger enn fulltid for godt kvalifiserte kandidater.

Vi søker deg som har:

– Erfaring fra systematisk og strategisk utvikling av verktøy/metoder for analyse av tall og politikk.

– Kunnskap om norsk utenriks- og utviklingspolitikk.

– Erfaring fra arbeid med statistikk er ønskelig.

– Kunnskap om eller interesse for SRHR.

– Stor arbeidskapasitet og evnen til å jobbe systematisk, strukturert og ryddig.

– Evnen til å jobbe selvstendig og i samarbeid med andre etter behov.

– Mulighet for å jobbe på kveldstid og i helger, noe reisevirksomhet må påregnes.

Den som søker må kunne identifisere seg med Sex og Politikks verdigrunnlag, se www.sexogpolitikk.no. Sex og Politikk er en spennende arbeidsplass og en organisasjon i rivende utvikling. Vi kan tilby fleksibel arbeidstid, kontor i Oslo sentrum, ordnede forhold og godt miljø. Lønn etter avtale. Vi ønsker at foreningens sekretariat skal speile mangfoldet i befolkningen. På grunn av ansattgruppas sammensetning oppfordrer vi derfor spesielt personer med annen kjønnsidentitet enn kvinne til å søke.

Søknad sendes elektronisk til post@sexogpolitikk.no

Søknadsfrist: 18. mars 2019 

For spørsmål om stillingen kontakt daglig leder Tor-Hugne Olsen på epost torhugne@sexogpolitikk.no eller seniorrådgiver Kjersti Augland på epost kjersti@sexogpolitikk.no , eller ring kontoret 22 11 55 13.

Sex og Politikk er en ideell og ikke-kommersiell medlemsorganisasjon i vekst. Vi arbeider for å fremme likestilling og seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR), nasjonalt og internasjonalt. Vi er den norske avdelingen av International Planned Parenthood Federation (IPPF), verdens største organisasjon innen SRHR med medlemsorganisasjoner i mer enn 150 land. Sex og Politikk jobber politisk for å styrke Norges nasjonale og internasjonale politikk og finansiering av seksuell og reproduktiv helse og rettigheter, vi driver informasjonsarbeid og tilbyr seksualitetsundervisningsmateriell. Vårt flaggskip i det nasjonale arbeidet er seksualitetsundervisningsmateriellet «Uke 6» som brukes av mer enn 40% av alle grunnskoler i Norge.