Sex og Politikk søker fagrådgiver pedagogiske ressurser på temaet eldre og seksuell helse – 100% stilling

Sex og Politikk søker fagrådgiver pedagogiske ressurser på temaet eldre og seksuell helse – 100% stilling

Brenner du for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter? Har du erfaring fra utvikling av pedagogisk materiell og kunnskapsformidling? Sex og Politikk søker en dyktig og engasjert rådgiver til arbeidet vårt med å utvikle ressurser om seksuell helse for eldre 60+ og helsepersonell.

Våren 2020 startet Sex og Politikk opp vårt nye prosjekt for å styrke kompetansen om eldre og seksuell helse i Norge. I samarbeid med Likestillingssenteret KUN, Likestillingssenteret og Foreningen FRI skal vi utvikle ressurser og knytte til oss et bredt nettverk innen helse og forskning, eldres egne organisasjoner og kommunale aktører for å bidra til god seksuell helse for alle over 60. Sex og Politikk har ansvaret for å utvikle nettbaserte kunnskapsressurser og kurs for eldre og helsepersonell i Norge. Dette går inn i en større pakke av ulike ressurser som fagdager, veiledere og læringsfilmer. Sex og Politikk har også hovedansvaret for å utvikle filmer. Prosjektet drives i tett samarbeid mellom de fire partnerne og en bred referansegruppe av fagpersoner og bygger på funn fra forskningsprosjektet Healthy Sexual Ageing ved Universitetet i Oslo. I løpet av 2021 skal de ulike ressursene utvikles og lanseres. Prosjektet er finansiert av Helsedirektoratet.

Om stillingen

Vi søker en fagrådgiver som kan drive arbeidet med å utvikle nettbaserte ressurser og kurs både rettet mot eldre selv og mot helsepersonell/fastleger. Ressursene skal være lett tilgjengelige, bidra til økt kunnskap og forbedre kommunikasjonen mellom eldre og blant helsepersonell. Stillingen vil også koordinere Sex og Politikks samarbeid i prosjektgruppen. Kontakt med referansegruppen og et bredere nettverk av ulike aktører vil være viktig. Oppgaver vil blant annet inkludere:

 • Koordinere felles arbeidsgruppe for nettbaserte kunnskapsressurser og kurs (e-læringsverktøy) med våre samarbeidspartnere og referansegruppe.
 • Utvikle faglig innhold og pedagogiske løsninger for kunnskapsressursene, samt teste de på målgruppene.
 • Kommunikasjon med designere/utviklere av nettløsningene.
 • Planlegging og gjennomføring av lansering av ressursene.
 • Samarbeidsmøter med aktører i referansegruppen, representanter fra målgruppen og aktuelle fagpersoner.
 • Rapportere på måloppnåelse og bidra inn i søknadsskriving.
 • Noe reisevirksomhet i Norge.
Vi ønsker oss en medarbeider som har:
 • Erfaring fra å utvikle kunnskapsressurser, pedagogisk materiell og kreative læringsressurser.
 • Erfaring fra / kjennskap til WordPress og bruk av plugins.
 • Kunnskap om og engasjement for seksuell helse, gjerne i forhold til eldre.
 • Gode samarbeidsevner og evnen til å jobbe selvstendig.
 • Erfaring med prosjektarbeid, søknadsskriving og rapportering er ønskelig.

Stillingen er 100% fram til 31.12.2022. Andre oppgaver enn de som er nevnt over må medregnes.

Vi tilbyr en spennende arbeidshverdag blant engasjerte og kunnskapsrike medarbeidere sentralt i Oslo i en idealistisk og meningsfylt arbeidsplass med varierte og spennende oppgaver. Vi kan tilby fleksibel arbeidstid, kontor i Oslo sentrum, ordnede forhold og godt miljø.

Den som søker må kunne identifisere seg med Sex og Politikks verdigrunnlag, se vår hjemmeside sexogpolitikk.no. Noe kvelds-/helgearbeid og reise må påregnes. Lønn etter avtale. På grunn av personalgruppas nåværende sammensetning oppfordres personer som skriver nynorsk og har annen kjønnsidentitet enn kvinne til å søke.

Søknadsfrist: 31.12.2020

Søknad og CV sendes elektronisk til stilling@sexogpolitikk.no.

For spørsmål om stillingen kontakt seniorrådgiver Kjersti Augland på telefon 22 11 55 13 eller e-post kjersti@sexogpolitikk.no eller daglig leder Tor-Hugne Olsen på e-post torhugne@sexogpolitikk.no.

Sex og Politikk er en ideell og ikke-kommersiell medlemsorganisasjon i vekst. Sex og Politikk arbeider for å fremme likestilling og seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR), nasjonalt og internasjonalt. Vi er det norske medlemmet i International Planned Parenthood Federation (IPPF), verdens største organisasjon innen SRHR med kontorer i mer enn 160 land. Sex og Politikk jobber politisk for å styrke Norges nasjonale og internasjonale politikk og finansiering av seksuell og reproduktiv helse og rettigheter,. Vi driver informasjonsarbeid og utvikler seksualitetsundervisningsmateriell.