Sex og Politikk søker daglig leder

Sex og Politikk søker daglig leder

Sex og Politikk er en ideell og ikke-kommersiell medlemsorganisasjon

Sex og Politikk har ledig stilling som daglig leder.

 • 100 % åremålsstilling i 6 år, med mulighet for forlengelse 1 gang.
 • Tiltredelse: Så raskt som mulig
 • Søknadsfrist: 18. januar
 • Søknad og CV sendes elektronisk til president@sexogpolitikk.no

Sex og Politikk – foreningen for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter – er en ideell og ikke-kommersiell medlemsorganisasjon. Sex og Politikk arbeider for å fremme likestilling og seksuell og reproduktiv helse og rettigheter, nasjonalt og internasjonalt. Foreningen er medlem av International Planned Parenthood Federation (IPPF). Sex og Politikk har kontorer i Oslo sentrum.

Arbeidsoppgaver:

 • Overordnet ansvar for daglig drift
 • Personal- og økonomiansvar
 • Prosjektoppfølging og -utvikling
 • Strategisk utviklingsarbeid for å sikre gode rutiner og systemer i en forening med høyt aktivitetsnivå
 • Politisk påvirkningsarbeid
 • Rapportering til styret, og oppfølging av vedtak her.

Vi søker etter deg som har:

 • høyere relevant utdanning på universitets- eller høgskolenivå
 • organisasjons- og ledererfaring
 • kunnskap om norsk utenriks- og utviklingspolitikk
 • svært god formuleringsevne på norsk og engelsk
 • erfaring med virksomhets- og økonomistyring

Personlige egenskaper som vi ser etter:

 • genuint opptatt av og oppdatert på tematikken seksuell og reproduktiv helse og rettigheter
 • strukturert med utpreget evne til å planlegge og organisere
 • målrettet, initiativrik og selvstendig
 • trygg og tydelig, samlende og raus
 • god evne til å gjennomføre vanskelige saker på strak arm og kort varsel
 • gode kontaktskapende evner
 • relasjonsbygger

Vi kan tilby:

 • en spennende lederjobb, i en organisasjon i utvikling
 • dedikerte ansatte, ordnede forhold og godt arbeidsmiljø
 • lønn etter avtale og god pensjonsordning
 • fleksibel arbeidstid
 • reisevirksomhet, kvelds- og helgearbeid

Den som søker må kunne identifisere seg med Sex og Politikks verdigrunnlag.

Vi ønsker at foreningen skal speile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer spesielt personer med minoritetsbakgrunn til å søke. På grunn av kjønnssammensetningen på kontoret oppfordrer vi også andre kjønn enn kvinner til å søke.

For spørsmål om stillingen kontakt styreleder Johannes Rindal på mobilnummer 41 44 09 28.