Sex og Politikk signerte uttalelse om covid-19 og tilgang til aborttjenester i Europa