Sex og Politikk på Kypros for å dokumentere bilateralt samarbeid om seksualitetsundervisning

Sex og Politikk på Kypros for å dokumentere bilateralt samarbeid om seksualitetsundervisning

Forrige uke var Sex og Politikk på Kypros for å filme en dokumentar om samarbeidet mellom Sex og Politikk og Cyprus Family Planning Association (CFPA). Implementing Sexuality Education for Teens (I’MSET) var et bilateralt samarbeid mellom Kypros og Norge, som også involverte samarbeid mellom sivilsamfunn og utdanningsmyndigheter på Kypros, og det var finansiert av EØS-midler.

Prosjektet resulterte i en undervisningsmanual for lærere, «Teacher’s Manual for delivering Comprehensive Sexuality Education», som nå er del av pensum for ungdomsskolen (middle school) på Kypros.

Formålet med filmen er å vise hvordan bilateralt samarbeid om seksualitetsundervisning og SRHR kan gjennomføres. SoP og CFPA har spilt på hverandres styrker og lært av hverandres erfaringer. CFPA kjenner den kypriotiske konteksten og lokale aktører, mens SoP har lang erfaring med utvikling av materiell til seksualitetsundervisning i skolen. Dokumentaren er planlagt lansert i desember på IPPFs seksualitetsundervisningskonferanse i Norge. Forhåpentligvis vil flere land bli inspirert til å etterligne dette vellykkede samarbeidet.