Sex og Politikk på Bergen Internasjonale Filmfestival (BIFF)

Sex og Politikk på Bergen Internasjonale Filmfestival (BIFF)

For tredje år på rad var foreningen Sex og Politikk deltakere under festivalens skoleprogram

Rådgiver Ibrahim Mursal i panelsamtale under BIFF

Landets største filmfestival er en årlig markering for norsk og internasjonal film, og for tredje år på rad deltok Sex og Politikk I festivalen under skoleprogrammet. I år var samarbeidet med Stray Dogs Norway, et filmproduksjonsselskap som har produsert filmen ‘Ikke en sånn fyr’. En modig film om identitetskrise, fornektelse og ansvar – fortalt gjennom samtaler med tre unge menn som er dømt for festrelaterte voldtekter. Filmen fikk hederlig omtale under prisutdelingen. 

Sex og Politikk har laget undervisningsmateriell til filmen, med støtte fra Konfliktrådet. Undervisningsmateriellet inneholder oppgaver om respekt, grenser og samtykke, og er utviklet for å skape læringsrike og gode samtaler om et utfordrende tema; voldtekt.  

Under BIFF deltok Sex og Politikk i skolevisningene med over 500 elever, sammen med NOK. Bergen – kompetansesenteret mot seksuelle overgrep. Elevene fikk mulighet til å stille filmens regissør, Signe Rosenlund-Hauglid, spørsmål om prosessen med å lage en vanskelig og sensitiv film, samtidig som rådgiver i Sex og Politikk Ibrahim Mursal svarte på spørsmål om grenser, respekt og samtykke.  

Videre var foreningen representert i en panelsamtale etter den ordinære visningen under festivalen. Samtalen omhandlet forebygging av festrelatert voldtekt, som står for om lag 40% av alle voldtektsanmeldelser årlig. Det ble diskutert viktigheten av å snakke mer åpent om samtykke og hva det betyr og ser ut som i praksis, samt hva vi som samfunn kan gjøre for å bekjempe et realt samfunnsproblem.  

I kampanjeuka for Uke 16 2023 vil Sex og Politikk arrangere skolevisninger av filmen. Vi ser frem til flere gode samtaler om respekt, grenser og samtykke med engasjerte elever og lærere.  

Om filmen: 

Dokumentarfilmen Ikke en sånn fyr følger tre unge menn som er dømt for festrelatert voldtekt, gjennom anmeldelse, rettssak, dom, soning og til slutt – løslatelse. I samtale med regissøren, som også deler sine egne opplevelser, vokser historier om identitetskrise, fornektelse og ansvar frem. De ærlige møtene er utfordrende, men også forløsende. På denne måten kan filmen bidra til å sette i gang viktige samtaler om et vanskelig tema.