Sex og Politikk på Arendalsuka

Sex og Politikk på Arendalsuka

Sex og Politikk er til stede under Arendalsuka og inviterer både til besøk på stand og våre arrangementer om samfunnsviktige temaer.

Her er en oversikt over hvor du finner oss:

Sex og Politikk-stand med Frivillighet Norge
Møt oss på stand og hør hva vi jobber med!

Dag: tirsdag (16. august)
Tid: kl 13.00-15.00
Sted: Kanalplassen 53


Norges nye helsesatsing i bistanden – Global Financing Facility (GFF)

Regjeringen har valgt å fortsette innsatsen på global helse og har sammen med andre givere etablert «Global Financing Facility (GFF) for Every Woman Every Child», hvor Norge har forpliktet seg til å investere 600 millioner kroner i året i perioden 2015-2020. Mye penger som vi et år etter lanseringen i Addis i juli 2015 har hørt svært lite om. Hva inneholder GFF? Kan dette få den samme effekten for helse som regnskogsatsningen har for miljøet?

GFF er fremdeles i en startfase. Sex og Politikk ønsker å se på nytten av GFF, og hvordan ulike aktører spiller inn i utformingen av denne store satsingen innen helse. Ikke minst er sivilt samfunn sin rolle uklar og må utforskes.

Sex og Politikk inviterer til politisk debatt med stortingsrepresentant Henrik Asheim (H), Åse E. Bjerke (UD), Ingvar Theo Olsen (Norad), og Santos Simione (AMODEFA, Mosambik).

Bli med å utfordre beslutningstakere og sivilt samfunn!

Dag: onsdag (17. august)
Tid: kl 14.00-16.00
Sted: Eureka kompetanse, kursrom 5

Enkel servering. Ingen påmelding. Debatten vil bli holdt på engelsk.

#ikkefylt16 (i samarbeid med Sex og samfunn og Amathea)
Unge i alderen 16-20 får økonomisk støtte til prevensjon gjennom statens bidragsordning. Unge under 16 år inngår ikke i denne ordningen og må selv betale for prevensjon. Helsesøstre og jordmødre, som fra 01.01.2016 fikk rekvireringsrett for samtlige prevensjonsmidler, kan kun skrive ut prevensjon til unge over 16 år. Unge under 16 år må få resepten av en lege. Ifølge regjeringens strategi for ungdomshelse 2016-2021 har omkring én av tre debutert seksuelt før de fyller 16 år. Burde ikke tilgang til prevensjon være bedre for unge under 16?

Sex og samfunn, Amatha og Sex og Politikk inviterer til debatt med representanter fra alle ungdomspartiene.

Dag Fredag (19. august)
Tid kl 10.30-12.00
Sted Prana kafé

Ingen påmelding.

Ta kontakt ved spørsmål!

Kontaktperson: Alette Glasø Skifjeld
E-post: alette@sexogpolitikk.no
Mobil: 900 45 545