Sex og Politikk møtte samarbeidspartnere i Europa i forkant av CPD 53

Sex og Politikk møtte samarbeidspartnere i Europa i forkant av CPD 53

Sex og Politikk møtte sine nærmeste samarbeidspartnere i Europa og representanter for våre respektive regjeringer 24. og 25. februar 2020 i Dublin. Formålet var å legge en strategi for den kommende sesjonen av FNs befolkningskommisjon og andre møter i FN i år der seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) står på dagsordenen.

Vertskapet for møtet var den irske IPPF-organisasjonen, vår søsterorganisasjon The Irish Family Planning Association (IFPA). 29 deltakere fra både sivilsamfunn og utenrikstjeneste deltok på møtet i Dublin.

På møtet fikk vi presentert oppdateringer fra relevante SRHR-prosesser i FN i New York. Deretter diskuterte vi strategier for arbeidet med FNs befolkningsfond (CPD 53), og drøftet hvordan tema for årets kommisjon, som er matsikkerhet, ernæring og bærekraftig utvikling, kan kobles til SRHR.

Vi fikk også en oppdatering om planene for markeringen av Beijing+25 og det kommende Generation Equality-møte i Paris i juli. Vi diskuterte hvilke muligheter disse møtene gir for å sette SRHR på agendaen. 

Covid-19-pandemien har nå satt en stopper for gjennomføringen av disse møtene. Sex og Politikk skulle ha vært tilstede på CPD som etter planen skulle foregått denne uka fra 30. mars – 3. april. Årets befolkningskommisjon er kraftig nedskalert og gjennomføres ikke som planlagt. Det ser også ut til at Generation Equality i Paris utsettes. 

Sex og Politikk var representert av Kristine Bjartnes, rådgiver SRHR internasjonalt, og Tor-Hugne Olsen, daglig leder.