Sex og Politikk med på akkreditering av søsterorganisasjon

Sex og Politikk med på akkreditering av søsterorganisasjon

Sex og Politikks tidligere daglige leder Solveig Hokstad med på den viktige akkrediteringsprosessen som avgjør om en organisasjon får bli nytt medlem eller får beholde sitt medlemskap i Internasjonal Planned Parenthood Federation (IPPF).

Vår britiske søsterorganisasjon, Family Planning Association, hadde i forrige uke besøk av IPPF Europas akkrediteringsteam. Sex og Politikks medlem Solveig Hokstad deltok i teamet som frivillig sammen med akkrediteringsansvarlig i IPPF Europa, Andrea Rotondo.

På bildet ser dere fra venstre: Solveig Hokstad, Andrea Rotondo og Chief Executive FPA Natinka H.Halil.

IPPF har høye krav til medlemsorganisasjonene sine, og alle medlemsorganisasjonene blir hvert 5 år utfordret på 10 medlemskapsprinsipper. Organisasjonen må være åpen og demokratisk, styres godt med hensyn til demokratiske prinsipper og ressurser, være strategisk og progressiv, være transparent og til å stole på, ha finansiell «helse», være en god arbeidsgiver, den må forplikte seg til å oppnå resultater med hensyn til strategier for seksuelle rettigheter og arbeidet skal være preget av god kvalitet. I tillegg skal organisasjonen være en ledende organisasjon for seksuell og reproduktiv helse og rettighet i eget land.

«Å få delta som frivillig i akkrediteringsteamet er både utfordrende og lærerikt», sier Solveig Hokstad, som selv har vært igjennom to runder med akkreditering på «den andre siden av bordet» da hun var daglig leder av Sex og Politikk. «Akkrediteringen utfordrer medlemsorganisasjonene til å videreutvikle seg og er med på å styrke hele IPPF – å være en IPPF medlemsorganisasjon skal være et kvalitetsstempel. Medlemmer, publikum, pasienter, donorer og støttespillere skal kunne stole på oss og ha tillit til at vi leverer».

For de som er interessert i mer informasjon om FPA, sjekk http://www.fpa.org.uk – Og IPPF og akkreditering: http://www.ippf.org/about-us