Sex og Politikk med nytt prosjekt i Malawi

Sex og Politikk med nytt prosjekt i Malawi

Sex og Politikk skal de neste fem årene samarbeide med vår malawiske søskenorganisasjon Family Planning Association of Malawi (FPAM).

Vårt felles prosjekt gir seksualitetsopplysning og helsetjenester i folks nærområder i distriktene Mzimba North og Dowa. Prosjektet har et særskilt fokus på de kontroversielle seksuelle rettighetene, som abort og skeives rettigheter. 

Selv om Sex og Politikk i mange år har jobbet internasjonalt med ulike prosjekter via vår paraplyorganisasjon IPPF, så er dette det første større utviklingsprosjektet som vi har ansvaret for. Sex og Politikk skal bidra med 800 000 kroner i året til FPAM sitt arbeid i Malawi. Hoveddelen av beløpet kommer via Fokus og Norad-systemet, men i tillegg skal Sex og Politikk bidra med en egenandel som må skaffes tilveie gjennom samarbeidspartnere, sponsorer og våre medlemmer. 

For Sex og Politikk er dette prosjektet en milepæl på flere fronter. Sex og Politikk er glade og stolte over at vi har kommet oss gjennom nåløyet for å bli tildelt prosjektet, og ser fram til å bidra innen vårt fagområde. Vi har både lang og god erfaring med å jobbe med FPAM fra tidligere av, og ser fram til å styrke vårt samarbeid de neste årene gjennom gjensidig læring og utveksling av erfaringer. 

Prosjektet i Malawi gir Sex og Politikk mulighet til å tilegne oss kunnskap og kompetanse fra samfunn med andre utfordringer og muligheter enn de vi står overfor i Norge. Samarbeidet med FPAM i Malawi betyr at vi må forholde oss til lover og regler som er strengere og striktere enn de vi forholder oss til her hjemme. 

Prosjektet skal først og fremst tilby seksuelle og reproduktive helsetjenster i to utvalgte områder: Mzimba North og Dowa Districts. Med telt, feltsykepleier, assistent og en sjåfør reiser prosjektets mobile klinikker fra sted til sted med seksualitetsopplysning og utlevering av gratis prevensjon etter eget ønske. De tester de som ønsker for kjønnssykdommer og henviser videre til andre helsetjenester. De kommer tilbake til de samme stedene en gang hver måned.  

Prosjektet har fokus på tilgang til trygg abort innenfor for de rammer som gjeldene lov gir adgang til, samtidig som vi jobber for viktige lovendringer i samarbeid med andre organisasjoner i Malawi.  

Prosjektet vil styrke FPAM i deres arbeid med å sikre at deres helsetilbud når alle – også seksuelle minoriteter. Dette skjer i samarbeid med LHBT-organisasjoner i Malawi. Prosjektet har fokus på at helsepersonell skal møte alle uten å diskriminere og at dialogen skjer på klientenes premisser. FPAMs mobile klinikker vil også kunne rigges på steder etter ønsker fra LHBT-organisasjoner. Dette for å gi helsetilbudet tryggere rammer for klienter som ellers opplever at det som utrygt å oppsøke det ordinære helsetilbudet.  

Prosjektets engelske tittel er We Belong Together (WBT) – Improving Access to Quality SRHR Information and Services among marginalized Women, Girls and LGBTI persons in Mzimba North and Dowa Districts, Malawi. 

Prosjektet har et rettighetsperspektiv og jobber for å styrke seksuelle rettigheter i Malawi. Vi samarbeider med andre organisasjoner både i og utenfor Malawi, samt har dialog med myndighetene i Malawi og Norge, særlig gjennom Den norske ambassaden, og med FN-organisasjoner, herunder spesielt UNFPA.

Denne artikkelen ble oppdatert 10.12.23