Sex og Politikk med eget bistandsprosjekt i Malawi

Sex og Politikk med eget bistandsprosjekt i Malawi

Sex og Politikk skal de neste fem årene støtte arbeidet til vår malawiske søskenorganisasjon Family Planning Association of Malawi (FPAM) sitt arbeid med de mer kontroversielle seksuelle rettighetene, inkludert skeives rettigheter og abort.

Selv om Sex og Politikk i mange år har jobbet internasjonalt med ulike prosjekter via vår paraplyorganisasjon IPPF, så er dette det første større bistandsprosjektet som vi har ansvaret for. Sex og Politikk skal bidra med 800 000 kroner i året til FPAM sitt arbeid i Malawi. Hoveddelen av beløpet kommer via Fokus og Norad-systemet, men i tillegg skal Sex og Politikk bidra med en egenandel som må skaffes tilveie via samarbeidspartnere, sponsorer og våre medlemmer.

For Sex og Politikk er dette prosjektet en milepæl på flere fronter. I forkant av å bli godkjent som ansvarlig for bistandsprosjektet ligger det en lang og møysommelig prosess. Sex og Politikk er glade og stolte over at vi har kommet oss gjennom nåløyet, og ser fram til å bidra innen bistand på vårt fagområde.

Et bistandsprosjekt betyr også at vi får sjansen til å lære og tilegne oss kunnskap og kompetanse fra samfunn og land som har egne utfordringer, men som også ser egne muligheter. Når vi nå skal samarbeide med FPAM i Malawi betyr det at vi også må forholde oss til lover og regler som er strengere og striktere enn de vi forholder oss her hjemme.

Sex og Politikk sin jobb blir først og fremst i samarbeid med FPAM å sikre lokalbefolkningen i to utvalgte områder,  Mzimba North og Dowa Districts, deres seksuelle og reproduktive helse og rettigheter, spesielt med tanke på tilgang til trygg abort innenfor for de rammer som gjeldene lov gir adgang til.

I tillegg vil vi også bistå FPAM i deres politiske arbeid, noe som innebefatter en mulig revidering av en streng abortlov, samt å styrke LHBT-befolkningens rettigheter. FPAM har allerede en sterk stilling i Malawi, noe som understreker at det er snakk om et gjensidig arbeid, ikke ensidig bistand. Sex og Politikk har også en lang og god erfaring med å jobbe med FPAM fra tidligere mindre prosjekter.

Prosjektets engelske tittel er: We Belong Together (WBT) – Improving Access to Quality SRHR Information and Services among marginalized Women, Girls and LGBTI persons in Mzimba North and Dowa Districts, Malawi.

Prosjektet kan kort sammenfattes på følgende måte:

Prosjektet vil bli gjennomført av Family Planning Association of Malawi (FPAM) og vil fokusere på å forbedre tilgangen til SRHR-informasjon og tjenester til jenter og kvinner, inkludert LHBTI-samfunnet, spesielt de i de vanskelig tilgjengelige områdene.

Prosjektet vil gi helsetjenesteleverandører mulighet til å forstå de omfattende SRHR-behovene til kvinner, jenter og LHBTI fra et rettighetsperspektiv. Prosjektet vil også fokusere intervensjoner på å redusere tilfeller av utrygge aborter ved å forbedre tilgangen til prevensjonsmidler og forbedre tilgangen til omfattende abortomsorgstjenester innenfor lovens bestemmelse.

Intervensjoner rundt talsmann for gjennomgang av de restriktive abortlovene i Malawi vil også bli gjennomført ved å mobilisere lokalsamfunn til å engasjere seg for å kreve reproduktiv helserettferdighet rundt tilgang til trygg abortomsorg.