Sex og Politikk markerer Samefolkets dag

Sex og Politikk markerer Samefolkets dag

I dag 6. februar feirer vi Samefolkets dag, til minne om det første samelandsmøte som ble holdt 6. februar 1917 i Trondheim.

I år er markeringen spesiell for oss i Sex og Politikk fordi vi er i siste fase i forhandlinger med Sametinget om vår første avtale med dem. Vi er også i uke 6 der vi har fokus på seksualitetsundervisning i skolene. Deler av vårt undervisningsmateriell Uke 6 er oversatt til nordsamisk og vi jobber med å oversette enda mer.

Avtalen med Sametinget vil bidra til å sikre mer og bedre seksualitetsundervisningsmateriell for grunnskolen, ved at Uke 6-materiellet vil inkludere samisk virkelighet i større grad, og være tilgjengelig på det største av de samiske skriftspråkene, nordsamisk. Vi vil også vurdere mulighetene for å lage noe på de to andre samiske skriftspråk. Denne avtalen vil gi fortgang i vårt arbeid med å sikre at vårt materiell i større grad speiler den samiske delen av Norge. I første omgang vil dette vises ved skolestart i høst når vi lanserer vårt Uke 6-materiell oppdatert for å følge de nye læringsmålene for grunnskolen. Uke 6-materiellet som da lanseres vil være på både norsk og samisk.

Vuorbbe biejvijn! Læhkoeh biejjine! Lihkku beivviin! Gratulerer med dagen!