Sex og Politikk lanserer undervisningsmateriell om FNs bærekraftsmål

Sex og Politikk lanserer undervisningsmateriell om FNs bærekraftsmål

Med støtte fra Norad har Sex og Politikk utviklet et nytt undervisningsmateriell for ungdomsskolen, utarbeidet for å skape kunnskap om og gjøre FNs bærekraftsmål engasjerende for elevene. Materiellet lanseres på konferansen Fagfornyelsen: Seksualitet, bærekraft og tverrfaglighet på OsloMet mandag 29. oktober.

– FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. De gjelder for alle land og mennesker i hele verden, og derfor er det viktig at barn og unge både blir kjent med egne rettigheter i et internasjonalt perspektiv og ser mulighetene ved å jobbe for et felles globalt mål, understreker Tor-Hugne Olsen, daglig leder i Sex og Politikk.

Materiellet er fokusert rundt bærekraftsmålene for helse, likestilling og utdanning, og hvordan seksuell og reproduktiv helse og rettigheter er integrert i disse. Opplegget vil være gratis og elektronisk tilgjengelig for lærerne.

– Bærekraftig utvikling har en sosial, økonomisk og miljømessig dimensjon. Av disse tre har det sosiale aspektet vært mindre fokusert på og kjent. Det skal dette undervisningsmateriellet bidra til å gjøre noe med! Bærekraftig utvikling er ikke mulig uten helse, likestilling og utdanning, sier lærer og seniorrådgiver i Sex og Politikk, Marianne Støle-Nilsen, som har utviklet materiellet.

Konferanse Fagfornyelsen: Seksualitet, bærekraft og tverrfaglighet

Det nye undervisningsmateriellet lanseres på Sex og Politikks konferanse om fagfornyelsen i skolen og de tre nye tverrfaglige temaene som innføres på alle trinn. Fokus på konferansen vil være på hvordan seksualitet og bærekraft kan bli del av den tverrfaglige undervisningen.

Første del vil omhandle det tverrfaglige temaet Folkehelse og livsmestring med fokus på helhetlig seksualitetsundervisning. Andre del vil handle om de tverrfaglige temaene Bærekraftig utvikling og Demokrati og medborgerskap, hvor materiellet presenteres.

Som en del av lanseringen vil vi ha et panel med Paul Fife, avdelingsdirektør for global helse og utdanning i Norad, Anne Cathrine da Silva, generalsekretær i FN-sambandet, Judith Klein, samfunnsgeograf, lektor og medlem av tverrfaglig læreplangruppe i Utdanningsdirektoratet, og Marianne Støle-Nilsen.

Konferansen finner sted 29. oktober kl. 08:30 – 14:00, på OsloMet, Pilestredet 48, rom P168. Programmet for konferansen kan du finne på vår nettside.

Ta kontakt for å få materiellet tilsendt.

For mer informasjon:

Marianne Støle-Nilsen
Seniorrådgiver, Sex og Politikk
marianne@sexogpolitikk.no
926 33 326

Tor-Hugne Olsen
Daglig leder, Sex og Politikk
torhugne@sexogpolitikk.no
488 42 771