Sex og Politikk lanserer seksualitetsundervisningsmateriell om sosiale medier

Sex og Politikk lanserer seksualitetsundervisningsmateriell om sosiale medier

Sex og Politikk arbeider for å forsvare og fremme seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR), både nasjonalt og internasjonalt. Siden 2011 har organisasjonen drevet den landsomfattende kampanjen Uke 6, som tilbyr alle landets grunnskoler gratis undervisningsmateriell om helse, trivsel og seksualitet. Materiellet tilrettelegger for en kunnskaps- og rettighetsbasert seksualitetsundervisning, primært rettet mot grunnskolens 1.-10. trinn.

I skoleåret 2015-2016 var Uke 6 det desidert mest brukte materiellet på seksualitetsundervisning i den norske grunnskolen. 1 549 påmeldte undervisere fra Longyearbyen til Lindesnes underviste mer enn 118 000 barn ved over 600 skoler.

I Uke 6-kampanjeuken i kalenderårets uke 6 reiser Sex og Politikk Norge rundt for å sette fokus på seksualitetsundervisning. I år markerer vi lanseringen av vårt nye temamateriell med et meget relevant tema: sosiale medier. Materiellet har egne moduler for barne-, mellom-, og ungdomstrinnet, og har som mål å utvikle trygge nettbrukere. Nytt i år er også at vi for første gang har oversatt deler av materiellet til nynorsk og samisk, etter å ha fått mange forespørsler om dette. Uke 6 for alle trinn er nå tilgjengelig på nynorsk. I første runde kommer materiellet for 1.-4. trinn på samisk.

Uke 6-kampanjestart på Songdalen ungdomsskole sammen med Esben Esther Pirelli Benestad
I samarbeid med Songdalen kommune besøker vi Songdalen ungdomsskole mandag 6. februar og gir elevene en smakebit på seksualitetsundervisning sammen med Esben Esther Pirelli Benestad, professor i sexologi ved Universitetet i Agder.

Konsert med Duolva Duottar i Tana
I Tana skal vårt første undervisningsmateriell på samisk lanseres! For å markere dette arrangerer vi en konsert for alle elever i grunnskolen med bandet Doulva Duottar onsdag 7. februar. Med oss har vi bl.a. stortingsrepresentant Kirsti Bergstø (SV). Arrangementet er støttet av Finnmark fylkeskommune.

Sex og Politikk i Trondheim under Tråante 2017
Vi besøker Trondheim under Tråante, feiringen av 100-årsjubileet av samenes første landsmøte. Vi holder gratis kurs for undervisere onsdag 8. februar. Møtet etterfølges av et åpent medlemsmøte med tema «Skeiv i Sápmi». Innleder er Dávvet Bruun-Solbakk, leder av Sápmi Pride 2016.


Lunsjmøte i Fredrikstad

På vårt åpent lunsjmøte torsdag 9. februar i Fredrikstad snakker vi om regjeringens nye strategi for seksuell helse «Snakk om det!» og diskuterer hvordan sikre barn, unge og sårbare grupper kunnskap og kompetanse om kropp, grenser, seksualitet og seksuell helse. Arrangementet etterfølges av et gratis seminar for undervisere.


«Seks om sex»

I Uke 6-kampanjeuka slipper vi hver dag en video «Seks om sex på gata» på Sex og Politikk sin Facebookside: www.facebook.com/SoPNorway.
Fredag 10. februar markerer vi digital lansering av nynorsk Uke 6-materiell på vår Facebookside.

Du er hjertelig velkommen til arrangementene. Dersom du trenger mer informasjon om kampanjeuka, ta gjerne kontakt med Snezana Krizan, kommunikasjonsrådgiver i Sex og Politikk, på telefon: 45 01 10 17 eller e-post: snezana@sexogpolitikk.no.

Hvordan få tilgang til Uke 6-materiellet?
Skoler og undervisere som ønsker å melde seg på Uke 6 kan gjøre det gratis ved å gå inn på www.uke6.no. Undervisningsmateriellet kan benyttes gjennom hele året.