Sex og Politikk lanserer: 11 gode forslag til god politikk på seksuelle rettigheter for partienes landsmøter!

Sex og Politikk lanserer: 11 gode forslag til god politikk på seksuelle rettigheter for partienes landsmøter!

Sex og Politikk lanserer i dag 11 forslag til god politikk for seksuelle rettigheter.

Å sette seksuell helse og rettigheter på den politiske agendaen, samt å vise politisk handlekraft på feltet, er viktig på veien mot en verden som oppfyller våre grunnleggende menneskerettigheter, sier daglig leder Tor-Hugne Olsen, Når våre politiske partier i vår vedtar sine partiprogram håper vi seksuelle rettigheter blir inkludert.

Vi ser stadige eksempler på viktigheten av seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) for gode liv for barn, unge, voksne og eldre, både nasjonalt og internasjonalt: Ungdom krever bedre seksualitetsundervisning og tilgang til prevensjonsmidler. Trygg abort er kun en drøm for mange kvinner internasjonalt, og i Norge oppleves abortnemndene som en belastning. Det er forbud mot likekjønna sex i mer enn 70 land og mange skeive, særlig transpersoner, opplever fremdeles negative holdninger og mangelfull helsehjelp også i Norge.

Til tross for framskritt, er det fremdeles sterke negative normer knyttet til kjønn og seksualitet, og internasjonalt gir en gryende populisme grunn til bekymring for fremtiden. Norge må fortsette å ta rollen som et foregangsland for seksuelle rettigheter. Det innebærer både å styrke innsatsen i Norge og internasjonalt og vise politisk handlekraft for et inkluderende og målrettet arbeid.

Vi har allerede sett noen positive tegn i utkastene til nye partiprogram. Med våre 11 forslag ønsker vi å bidra til at partiene vedtar en politikk for fremtiden. En politikk som setter barn, unge, voksne og eldre i sentrum og sikrer like muligheter for alle!

Les politikkdokumentet her: Sex og Politikk, Politikk for seksuelle rettigheter 2021-25, mars 2021.

For mer informasjon og videre kommentarer ta kontakt med daglig leder Tor-Hugne Olsen, 488 42 771 torhugne@sexogpolitikk.no