Sex og Politikk inviterer til jubileumskonferanse 26. – 27. september

Sex og Politikk inviterer til jubileumskonferanse 26. – 27. september

Sex og Politikk – foreningen for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter inviterer til 50-års jubileum i Kulturkirken Jakob 26. – 27. september 2019. Nå med mulighet for å kjøpe billetter!

Året 2019 markerer at det er 50 år siden foreningen Sex og Politikk ble etablert, og ble det norske medlemmet i International Planned Parenthood Federation (IPPF), og 50 år siden FNs befolkningsfond (UNFPA) ble opprettet som det første FN-organet som adresserte befolkningsvekst og reproduktiv helse. UNFPA og Sex og Politikk står derfor sammen om programmet den første dagen, 26. september, som også er den internasjonale prevensjonsdagen.

I løpet av de to jubileumsdagene vil vi løfte fram den historiske utviklingen som har vært, men også noen av de viktigste utfordringene som gjenstår i arbeidet for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) i Norge og internasjonalt.

Dag 1 vil gi et historisk tilbakeblikk på seksualitetens historie i Norge og løfte to av de mest aktuelle områdene i et globalt perspektiv: tilgangen til prevensjonsmidler og trygg abort.

Anerkjente og spennende gjester fra Norge og internasjonalt vil gjøre diskusjonen mangfoldig og kunnskapsbasert. Blant annet får vi grunnleggeren av Women on Waves og Women on Web, Rebecca Gomperts, til å dele av sitt banebrytende arbeid for trygg abort. Lege, forfatter, forsker og vår egen styreleder Berit Austveg og klinisk psykolog Reidar S. Jessen tar oss med inn i seksualitetens historie i Norge. Og fra vår søsterorganisasjon i Ghana kommer Emmanuel Okanta Akoto, som vil gi oss innblikk i mulighetene for å få tilgang til trygg abort i et land med juridiske og sosiale barrierer.

Dag 2 retter vi blikket fremover og diskuterer utfordringer Norge fremdeles står ovenfor, deriblant transpersoners helse og rettigheter, politiske føringer på sexarbeid, samt problemstillinger knyttet til migrasjonshelse og SRHR. Det vil bli lagt opp til panelsamtaler og spennende innlegg fra interesseorganisasjoner som fremmer det mangfoldige arbeidet som gjøres i Norge.

Festmiddagen på kvelden, dag 1 den 26. september, holdes samme sted i Kulturkirken Jakob. Dette vil bli årets minglemulighet innen seksuelle rettigheter! Mange av innlederne fra konferansedagene kommer og hele nettverket innen SRHR i Norge har mulighet til å treffe hverandre, gamle travere og internasjonale navn. Underholdningen vil bli festlig med innslag av Emil Karlsen som ble valgt som årets unge kunstner under Riddu Riđđu festivalen nå i 2019, som også er FNs urfolks språkår.

Konferansen er godkjent av Legeforeningen som 9 timers poenggivende valgfritt kurs til videre- og etterutdanning i allmennmedisin, og av Norsk Sykepleierforbund med 12 meritterende timer til kurstimekravet i NSFs godkjenningsordning for klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie.

Det er mulig å melde seg på deler av arrangementet. Påmeldingsfrist er 18. september for selve konferansen og 20. september for festmiddagen.

Sted: Kulturkirken Jakob, Hausmanns gate 14, 0182 Oslo

Dag 1 kl. 11.00 – 17.30
Dag 2 kl. 09.00 – 13.00

Festmiddag
Dag 1 kl. 19.30 – 22.30

Deltakeravgift:
To dager – ordinær 950, medlem 700, studenter/under 25 år 500
Kun dag to – ordinær 400, medlem/student/under 25 år 200
Festmiddag – ordinær 800, medlem 700, student/under 25 år 600, student/under 25 år og medlem 500.

Ved spørsmål eller henvendelser, send e-post til aashild@sexogpolitikk.no.