Sex og Politikk i samtale med Utenriksministeren

Sex og Politikk i samtale med Utenriksministeren

3. mars deltok Sex og Politikk i Kulturdepartementet og Bufdirs årlige likestillingskonferanse. Daglig leder Tor-Hugne Olsen satt i panel med utenriksministeren og viseadministrerende direktør i UN Women.

Tema for panelsamtalen var tilbakeslagene for likestilling globalt, og hvordan verdenssamfunnet bør møte likestillingsutfordringene vi står overfor som følge av pandemien.

Samtalen ble ledet av Kaj-Martin Georgsen, generalsekretær i Care Norge, og i panelet satt utenriksminister Ine Eriksen Søreide, viseadministrerende direktør i UN Women Åsa Regnér, Norges ambassadør til Frankrike Oda Sletnes og daglig leder i Sex og Politikk Tor-Hugne Olsen.

Økt behov for seksuelle og reproduktive tjenester

Utenriksministeren innledet med en med å gi en status for likestilling global, ett år etter at pandemien brøt ut. Hun kunne fortelle at det er meldt om økt vold mot kvinner, samt bruk av seksualisert og kjønnsbasert vold i humanitære situasjoner og konflikt. Utenriksministeren uttalte også at behovet for seksuelle og reproduktive tjenester øker, samtidig som vi ser at tilbudet minsker. Søreide ba oss være på vakt for hvordan pandemien er i ferd med å utvikle seg til en menneskerettighetskrise.

Tor-Hugne Olsen fortalte også om status for tilgang til seksuelle og reproduktive helsetjenester globalt, og delte erfaringer fra Sex og Politikks søsterorganisasjon i Palestina. Han understøttet Søreides bekymring om nedgang i helsetilbud, som følge av lockdown og tilfeller der SRHR ikke er blitt vurdert som essensielle helsetjenester.

Selv om mange klinikker fortsatt må holde stengt, særlig i den afrikanske regionen, melder IPPF heldigvis om en økning i antallet klinikker som har kunnet gjenåpne etter at de var stengt i mars og april.

Innskrenket handlingsrom for sivilsamfunn

Utenriksministeren uttalte også en bekymring for sivilsamfunns stadig innskrenkede handlingsrom, og at dette også er en direkte konsekvens av pandemien. I panelet var det enighet om at sivilsamfunn spiller en svært viktig rolle i håndteringen av pandemien og i arbeidet med å demme opp for konsekvensene pandemien har for likestilling og SRHR.

Sex og Politikk delte sin bekymring for situasjonen i Polen, Ungarn og Slovakia.

Nytt håp for multilateralt samarbeid

Utenriksministeren avsluttet også sitt innlegg med å trekke frem noen lyspunkter, slik som Bidens opphevelse av Global Gag Rule. Vi kan igjen vente amerikansk finansiering til likestilling og SRHR, og at USA ikke lenger motarbeider multilateralt samarbeid og likestilling, men snarere blir en alliert.

Du kan se opptak av Likestillingskonferansen her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nasjonal-likestillingskonferanse-2021-krise-som-forstorrelsesglass/id2835415/