Sex og Politikk holdt medlemsmøte i forbindelse med samisk språkuke

Sex og Politikk holdt medlemsmøte i forbindelse med samisk språkuke

Sex og Politikk markerte samisk språkuke ved å invitere til et åpent medlemsmøte. Leder av Sametingets ungdomspolitiske utvalg (SáNuL/SUPU), Ole-Henrik Bjørkmo Lifjell kom og pratet om viktigheten av å lære på eget språk.

Det ble en åpen og interessant samtale rundt bordet om de særegne utfordringene som finnes for å gjøre god og helhetlig seksualitetsundervisning tilgjengelig og relevant for samiske samfunn og unge i sær. Dette med tilpasning i en bredere betydning enn ren oversetting er et kjernepunkt, og SUPU kan være en god alliert for Sex og Politikk på behovet for brukermedvirkning.

5. november blir det høring på Stortinget om Stortingsmelding om samisk språk, kultur og samfunnsliv. Sex og Politikk tenker å sende inn et høringsinnspill og delta på høringen.  Forebyggende arbeid for god seksuell helse og behov, utfordringer og muligheter rundt seksualitetsundervisning på samisk er problemstillinger Sex og Politikk er spesielt opptatt av.