Sex og Politikk har gitt innspill til nasjonal handlingsplan for bærekraftsmålene

Sex og Politikk har gitt innspill til nasjonal handlingsplan for bærekraftsmålene

Fredag 16. oktober presenterte Sex og Politikk sine muntlige innspill til Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup og den nasjonale handlingsplanen for bærekraftsmålene.

Sex og Politikks har gitt følgende innspill:

1.Sex og Politikk engasjerer seg spesielt for bærekraftsmålene 3, 4 og 5 – altså helse, utdanning og likestilling. Mer spesifikt jobber arbeider vi med delmålene 3.7, 4.7 og 5.6.

Det er lett å tenke at disse bærekraftsmålene er oppfylt i Norge. Men ser vi nærmere etter, vet vi at dette ikke er tilfellet.  Noen områder som trenger ekstra innsats i Norge er blant annet arbeidet for å styrke seksualitetsundervisningen i skolen, sikre korrekt og relevant informasjon til ungdom, retten til frihet fra vold og tilgang til prevensjonsmidler. Dette er grunnleggende rettigheter og mål som er viktige for unge voksnes deltakelse i samfunnet og for å bidra til å oppnå alle bærekraftsmålene. Derfor bør mål 3, 4 og 5 reflekteres i handlingsplanen.

2. For det andre, det bør velges ut noen indikatorer til disse målene, som kan operasjonaliseres til å passe i en norsk kontekst. Dette bidrar vi selvsagt gjerne til.

3. For det tredje mener Sex og Politikk at det er nødvendig med grundig og omfattende rapportering på hvordan Norge ligger an til å nå bærekraftsmålene og indikatorene. Og ikke minst at vi har god informasjon og statistikk tilgjengelig for hver indikator. Dette vil styrke rapporteringen i forhold til hvordan den er i dag.

Det bør også gjennomføres en større midtveisrapportering. Gjennom grundig rapportering kan myndigheter og sivilsamfunn sammen kartlegge, og deretter forbedre arbeidet.

Sex og Politikk stiller seg også bak innspillet til Forum.

Øvrige innspill til handlingsplanen vil deles innen fristen for å sende inn skriftlige innspill 30. november.

Innspillet kan leses i sin helhet her.