Sex og Politikk gratulerer Stortinget med historisk lovendring som styrker seksuelle og reproduktive rettigheter i Norge

Sex og Politikk gratulerer Stortinget med historisk lovendring som styrker seksuelle og reproduktive rettigheter i Norge

Årsmøtet i Sex og Politikk vil gratulere Stortinget og særlig takke representantene Åshild Bruun-Gundersen (FrP), Nicholas Wilkinson (SV) og Tuva Moflag (Ap) med den historiske endringen av bioteknologiloven, som ble vedtatt rett før årsmøtet ble åpnet.

Dette er en historisk dag, som vi har ventet på. Det er et viktig steg for økt likestilling mellom alle kjønn. Vi har nå fått en styrking av kvinner og personer med livmor sine seksuelle og reproduktive rettigheter. Årsmøtet ønsker å takke de politiske partiene som har bidratt til dette historiske vedtaket. Nå er vi i en tid der mange land strammer inn på seksuelle og reproduktive rettigheter, likestilling mellom kjønn og skeives rettigheter. Norge viser med dette at vi fremdeles går i bresjen for likestilling og alle menneskers rettigheter.

Sex og Politikks medlemmer var samlet på årsmøtet 2020 i Oslo og digitalt. Vi vedtok en ambisiøs plan for organisasjonens arbeid framover. En plan med satsing på å bedre seksualitetsundervisningen for ungdom i hele landet og støtte til søsterorganisasjoner i land der seksuelle og reproduktive rettigheter er under stadig press.

For mer informasjon:
Berit Austveg, styreleder
Mobil: 915 72 021
E-post: berit@austveg.com

Tor-Hugne Olsen, daglig leder
Mobil: 488 42 771
E-post: torhugne@sexogpolitikk.no