Sex og Politikk gratulerer samer og alle andre urfolk med dagen i dag!

Sex og Politikk gratulerer samer og alle andre urfolk med dagen i dag!

Siden 1994 har 9. august blitt markert som FNs internasjonale urfolksdag. Diskriminering av urfolk er et problem over hele verden, inkludert i Norge hvor det tok lang tid før vi anerkjente samene som våre urfolk og deres rettigheter ifølge internasjonale konvensjoner.

En av de største utfordringene er at mange av urfolksspråkene dør ut. FN har derfor et spesielt fokus på språk i 2019 som er vedtatt som FNs år for urfolksspråk. Vi har tre samiske språk her i Norge. Sex og Politikk er opptatt av å bidra til en god og helhetlig seksualitetsundervisning. Vårt mål er at vårt seksualitetsundervisningsmateriell Uke 6 skal være tilgjengelig på alle norske språk og målformer.

–  Sex og Politikk har siden 2017 arbeidet med å få godt seksualitetsundervisningsmateriell gjort tilgjengelig på samisk. Vi er stolte over at vårt materiell for 1.-4. klasse er tilgjengelig på samisk, sier Tor-Hugne Olsen, daglig leder i Sex og Politikk. Dette er imidlertid dyrt og krevende å få til, og krever engasjement, ressurser og samarbeid. Det er derfor ekstra gledelig at vi, nå i urfolksspråkåret, kan kunngjøre at materiell for 5.-7. klasse vil være tilgjengelig for skolene på samisk i høst. Jeg gleder meg til samtaler om dette  på arrangementet vårt under Arendalsuka neste torsdag morgen, sier Olsen.

Les mer om arrangementet Seksualitetsundervisning på samisk, trenger vi det?, hvor bl.a. sametingspresident Aili Keskitalo og leder for Sametingets ungdomspolitiske utvalg, Ole-Henrik Bjørkmo Lifjell, deltar.