Sex og Politikk gratulerer KrF med en solid melding om morgendagens utviklingspolitikk!

Sex og Politikk gratulerer KrF med en solid melding om morgendagens utviklingspolitikk!

«Thank heaven for KrF,» var ett av utsagnene fra frivillige organisasjoner da KrF la frem sin alternative melding for morgendagens utviklingspolitikk «Verdivalg og veivalg for en ny tid» den 28. september. Sex og Politikk slutter oss til gratulantene! Meldingen løfter viktige premisser for fremtidens bistand slik som langsiktighet og et fokus bort fra norske egeninteresser. KrF trekker fram viktigheten av menneskerettigheter og likestilling, inkludert viktigheten av seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR). «Det er gledelig å se et parti som tar ansvar for utviklingspolitikken. Vi forventer at de øvrige politiske partiene kan følge slik klar og uselvisk ledelse,» sier Tor-Hugne Olsen, daglig leder i Sex og Politikk.

Etter en inkluderende og konstruktiv prosess leverte KrF i går en solid melding med den klare holdningen at utviklingspolitikken må være forutsigbar, men som samtidig inneholdt innovative forslag for utvikling av dette politikk feltet. Både Knut Arild Hareide og Hilde Frafjord-Johnsen understreket viktigheten av en helhetlig utviklingspolitikk som tar utgangspunkt i fattigdomsbekjempelse – og ikke norsk egeninteresse. Bistanden må være forutsigbar og langsiktig, hvor et styrket sivilsamfunn må være sentrale og langsiktige partnere.

Sex og Politikk er særlig glad for at KrF i denne meldingen fremhever viktigheten av at Norge fortsetter arbeidet med å forsvare og styrke seksuelle og reproduktive rettigheter. Som de uttaler i meldingen: «Disse rettighetene er i ferd med å bli svekket i flere land og i multilaterale og regionale fora.» KrF fremmer også viktigheten av å «arbeide for avkriminalisering av homofil praksis og bekjempelse av vold og diskriminering på grunn av seksuell orientering og kjønnsidentitet.» KrF er på vei mot et helhetlig arbeid for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter. «Dette er svært gledelig fra en av de sterkeste politiske stemmene på bistand», sier Tor-Hugne Olsen. Sex og Politikk ser fram til et videre samarbeid på dette feltet og ønsker KrF lykke til i arbeidet med å få med de andre politiske partiene for å implementere det vi håper blir rammene for morgendagens utviklingspolitikk.

Les hele meldingen her.