Sex og Politikk gir innspill til utdannings- og forskningskomiteen

Sex og Politikk gir innspill til utdannings- og forskningskomiteen

Sex og Politikk ber Utdannings- og forskningskomiteen om å sette av 15 millioner kroner i en egen post for seksualitetsundervisning under statsbudsjettets kapittel 226 eventuelt 225 for 2019.

Sex og Politikk ber om:

1) At komiteen fremhever seksualitetsundervisning som et satsingsfelt og at det prioriteres midler til denne satsningen i form av en egen post for seksualitetsundervisning under kapittel 226 og / eller 225 (Tiltak i grunnopplæringa)

Begrunnelse:

1) Seksualitetsundervisning som satsingsfelt

Sex og Politikk ser med forventning og optimisme på følgende rammebetingelser for god og helhetlig seksualitetsundervisning i Norge de kommende årene:

  •  Strategi for seksuell helse 2017-2022; Snakk om det!
  • Regjeringens egen forpliktelse i sin politiske plattform (Jeløya-plattformen) til å «Bedre seksualundervisningen i grunnskolen.» og «Ha seksualitet og grensesetting som tema i barnehagene.»
    Sex og Politikk mener en egen post for seksualitetsundervisning er den mest effektive måten å gjennomføre denne forpliktelsen på, og ber regjeringen følge ord med handling.

2) Sex og Politikk viser til innsatsen andre har gjort i kjølvannet av #MeToo
I Sverige har regjeringen i år økt satsingen på seksualitetsundervisningen med 50 millioner svenske kroner. Forskning viser at tydelig innsats er avgjørende i forebygging av seksuell trakassering og vold, og Norge burde ikke henge etter på dette viktige området.

3) Tydeliggjøring av utdanningsmyndigheters ansvar for å bedre seksualitetsundervisning tilbudet i Norge.
I Norge har seksualitetsundervisning primært blitt behandlet som et helsepolitisk anliggende. Sex og Politikk mener tiden nå er moden for at utdanningsmyndighetene og-budsjettene tar en tydeligere del av ansvaret for dette viktige feltet. Godt samarbeid med frivillige organisasjoner og fagmiljøer kan være en måte å trekke på enda flere ressurser og krefter.

Norske skoler har en lovpålagt forpliktelse til å sørge for seksualitetsundervisning, beskrevet i kompetansemål for flere fag. Hvilke metoder og læremidler skoler og lærere velger å benytte seg av i undervisningen varierer fra skole til skole, og tilbudet til elevene vil derfor også variere stort.

Spørreundersøkelser blant undervisere og elever viser at både omfang og kvalitet på denne undervisningen generelt oppfattes som utilstrekkelig¹. Undersøkelser viser også at mange lærere benytter seg av supplerende kilder og materiell utenom lærebøkene, deriblant Uke 6. Over 40% av grunnskolene bruker i dag dette gratis undervisningsmateriellet, utviklet av Sex og Politikk med støtte fra bl.a. Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet.

Behovet for relevante og tverrfaglige undervisningsverktøy av denne typen vil øke ytterligere i forbindelse med den pågående fagfornyelsen, noe som gjør at en må tydeliggjøre dette i budsjettet nå.

Tor-Hugne Olsen
Daglig leder i Sex og Politikk

¹Sex og samfunns spørreundersøkelser i samarbeid med TNS Kantar; en blant skoleelever og en blant lærere

Se mer: