Sex og politikk ga innspill til Bergen kommune om styrking av seksualitetsundervisning i skolen

Sex og politikk ga innspill til Bergen kommune om styrking av seksualitetsundervisning i skolen

Sex og Politikk deltok torsdag femte oktober på dialogmøte i Bergen om barn og unges seksuelle helse.

15 ulike organisasjoner og enkeltpersoner var invitert for å gi råd om hvordan Bergen kommune kan styrke seksualopplysningen og seksualundervisningen for barn og unge. Dialogmøtet var starten på kommunens arbeid med å lage en plan for barn og unges seksuelle helse, seksualopplysning og seksualundervisning. Planen har bakgrunn i et tverrpolitisk initiativ fra flere ungdomspolitikere som ønsket å styrke seksualundervisningen i bergensskolen. Bystyret bestemte at kommunen skal lage en plan for å styrke og forbedre Bergen kommunes arbeid med seksualopplysning. Den nasjonale strategien for seksuell helse 2017-2022, Snakk om det!, er et viktig grunnlag for planen. Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett, Byrådsavdeling for helse og omsorg, og Byrådsavdeling for sosial, bolig og inkludering samarbeider om å utarbeide planen.

De ulike aktørene kom med gode råd til Bergen kommune og flere fortalte om hvordan de selv og/eller organisasjonen bidrar til  seksualopplysning og seksualitetsundervisning for barn og unge. Marianne Støle-Nilsen deltok som fagrådgiver for Sex og Politikk og ga råd til Bergen kommune basert både på egen erfaring som ungdomsskolelærer, egen masteroppgave om seksualitetsundervisning i ungdomsskolen og fra Sex og Politikk sitt ståsted. Det er mange gode krefter og ressurser på seksualitetsundervisning, men hovedbudskapet fra Støle-Nilsen var at det krever litt bedre ledelse for å bidra til kompetanseheving i skolen, samle gode ressurser og koordinere samarbeid.

Sex og Politikk sitt undervisningsmateriell om seksualitet, Uke 6, er allerede nevnt i vedtaket som en ressurs lærerne i Bergen oppfordres til å benytte. Sex og Politikk er invitert med i videre dialog for å bistå Bergen kommune i arbeidet med å utarbeide planen og vi ser frem til godt samarbeid fremover og en styrket seksualitetsundervisning for barn og unge i Bergen. Hør også gjerne Marianne Støle-Nilsen og Njaal Neckelmann (V) diskutere både vedtaket, dialogmøtet og seksualitetsundervisning på NRK radio Hordaland i dag.