Sex og Politikk feirer

Sex og Politikk feirer

«Selvskryt skal en høre på for det kommer fra hjertet» heter det i et gammelt norsk ordtak.

Kjære venner og samarbeidspartnere,

I dag har vi i Sex og Politikk feiret oss selv. Vi har fra i dag for første gang i vår historie et tosifret antall ansatte! Med 10 ansatte vil vår innsats for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) øke ytterligere!


Sex og Politikk jobber med politisk påvirkning og seksualitetsundervisning

Vi koordinerer et nettverk av stortingsrepresentanter som er interessert i seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR). Dette nettverket har i perioden vi nå avslutter vokst fra 21 til 32 representanter fra alle partiene som er representert på Stortinget. Vi har i løpet av året spesielt hatt suksess med å få disse og andre representanter til å ta opp behovet for å øke norske bevilgninger, når USA så dramatisk skjærer ned sine bevilgninger til SRHR, noe som har ført til betydelige økninger i norske budsjetter.

Sex og Politikk har økt sitt internasjonale engasjement betydelig de siste to årene, og fikk i vår organisasjonens styreleder innvalgt i styret til vår internasjonale organisasjon, IPPFs europeiske nettverk.

Vårt seksualitetsundervisningsopplegg for barne- og ungdomsskolen Uke 6 har mer enn doblet sin rekkevidde de siste to årne. Uke 6 ble brukt i undervisningen av mer enn 120.000 elever sist skoleår. 999 grunnskoler, dvs. mer enn en tredjedel av norske grunnskoler benyttet Uke 6 i deler av undervisningen i skoleåret 2016-2017! Vi har i løpet av det siste året lansert materiell på nynorsk og samisk, og lanserte i fjor materiell for de aller yngste, slik at det nå er materiell for alle skoletrinn.

Vårt økende ungdomsengasjement manifisteres denne helga gjennom festivalen Get Your Shit Together på Forandringshuset i Oslo.


I tillegg til seksualitetsundervisning har vårt hovedfokus innen SRHR vært abort og seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk (SKK).

Vi har tatt opp diskusjoner omkring abort i bistanden ved en rekke anledninger, inkludert at vi deltok i det første møtet om reservasjonsrett i bistanden tidligere denne måneden. I denne debatten har våre markeringer av 28. september som verdens internasjonal dag for trygge, lovlige aborter vært sentral. I år skal vi delta i en stor europeisk markering av dagen i Brussel.

Filmen Kunsten å være syndig, som vi har laget i samarbeid med Skagerak film, om Ahmed, verdens sannsynligvis første åpnet homofile Sudaner, ble lansert under Regnbuedagene i Bergen i juni. Denne uka ble programmet for filmfestivalen Oslo Fusion lansert, der filmen skal vises to ganger.

Så mye skjer og enda mere kommer. Med flere ansatte må vi flytte, og vi vil invitere til innflyttingsfest og lansering av nye Sex og Politikk senere i høst!