Sex og Politikk feirer 50 år med seksuell og reproduktiv helse og rettigheter

Sex og Politikk feirer 50 år med seksuell og reproduktiv helse og rettigheter

Sex og Politikk – foreningen for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter inviterer til jubileumskonferanse i Kulturkirken Jakob 26. – 27. september 2019.

Faktabakgrunn

I år markerer Sex og Politikk sitt jubileum. Det er 50 år siden foreningen for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) ble etablert og ble det norske medlemmet i International Planned Parenthood Federation (IPPF). Sex og Politikk har blant annet arbeidet for å bedre seksualitetsundervisningen i skolen og kompetansen blant undervisere. Mye har blitt bedre siden den gang og dette er ikke lenger det mest kontroversielle temaet innen seksualitet i Norge. Det er også 50 år siden FNs befolkningsfond (UNFPA) ble opprettet som det første FN-organet som adresserte befolkning, seksuell og reproduktiv helse samt reproduktive rettigheter. Sex og Politikk og UNFPA står derfor sammen om programmet den første jubileumsdagen, 26. september, som også er den internasjonale prevensjonsdagen.

Sex og Politikks jubileumskonferanse

Fokus på disse to jubileumsdagene vil være å løfte fram den historiske utviklingen som har vært, men også noen av de viktigste utfordringene som gjenstår i arbeidet for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter i Norge og internasjonalt. Anerkjente gjester fra Norge og internasjonalt vil gjøre konferansen kunnskapsbasert, mangfoldig og relevant.

En av de viktige stemmene innenfor SRHR er grunnleggeren av Women on Waves og Women on Web, den nederlandske gynekologen Rebecca Gomperts. Hun vil dele av sitt banebrytende arbeid for trygg abort. Fra vår søsterorganisasjon i Ghana kommer Emmanuel Okanta Akoto, som vil gi oss innblikk i mulighetene for å få tilgang til trygg abort i et land med juridiske og sosiale barrierer. Alice Ackermann, ungdomsrepresentant fra IPPF sitt globale styre, er feminist og aktivist og en av de unge internasjonale stemmene som kommer til konferansen.

Jubileumsprogram

Den første dagen, 26. september, vil vi gi et historisk tilbakeblikk på seksualitetens historie i Norge og løfte to av de mest aktuelle områdene i et globalt perspektiv: tilgangen til prevensjonsmidler og trygg og lovlig abort. Den andre dagen, 27. september, retter vi blikket fremover og utforsker felt som fremdeles skaper diskusjon også i Norge: transpersoners helse og rettigheter, politiske føringer på sexarbeid, og problemstillinger knyttet til migrasjonshelse og seksuell og reproduktiv helse og rettigheter. Sammen med fagorganisasjoner er Esben Esther Pirelli Benestad, spesialist i klinisk sexologi og professor i sexologi ved Universitetet i Agder, en av våre norske gjester på konferansen og skal delta i paneldebatten om kjønnsinkongruens.

«Vi har oppnådd mye i de siste 50 årene. Vi må ta vare på våre seire og være oppmerksomme på nye problemstillinger som kommer opp. Seksualitet er et evig tema, vi blir aldri ferdig med det. Spesielt må vi ha fokus på ungdommer som er i en formativ fase i sitt liv», sier Berit Austveg.

«Vi må alle bidra i kampen for at unge og voksne av alle kjønn skal få god seksualitetsundervisning, tilgang til prevensjonsmidler og helsetjenester og muligheten til å leve et liv uten å være redd for å bli diskriminert på grunn av sin kjønnsidentitet eller seksuelle orientering”, sier daglig leder i Sex og Politikk, Tor-Hugne Olsen.

«Jubileumskonferansen er en flott mulighet til å sette fokus på hvordan vi alle kan bidra til å få fart på innsatsen for å gjøre det mulig for kvinner og jenter å bestemme over sine egne kropper. Det vil også være det overordnede fokuset når verdenssamfunnet møtes 12. – 14. november i Nairobi for Nairobi-toppmøtet på ICPD25», sier Pernille Fenger, leder for UNFPAs nordiske kontor.

Konferansen er godkjent av Legeforeningen og Sykepleierforbundet som poenggivende valgfritt kurs til videre- og etterutdanning.

Fakta om Sex og Politikk
  • Sex og Politikk ble grunnlagt i 1969 under navnet Norsk forening for familieplanlegging, og fikk sitt dagens navn, Sex og Politikk, i 2009. Foreningen har vært ledende i arbeidet for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter i Norge, gjennom blant annet en pådriverrolle i arbeidet med å fremme selvbestemt abort, god seksualitetsundervisning og å sikre prevensjon.
  • Sex og Politikk er det norske medlemmet av International Planned Parenthood Federation (IPPF), den største organisasjonen for SRHR internasjonalt. IPPF har medlemmer i mer enn 150 land.
  • Sex og Politikk har utviklet og tilbudt materiell til undervisning om seksualitet i grunnskolen og videregående opplæring siden 2010. Vi står blant annet bak Uke 6, det mest brukte seksualitetsundervisningsmateriellet i Norge. Uke 6 benyttes av lærere, helsesykepleiere og andre undervisere i nærmere halvparten av landets grunnskoler.
  • Sex og Politikk er en pådriver for å utvikle bedre helsetilbud og ivareta rettigheter knyttet til seksualitet og reproduktivitet globalt. Vi arbeider for å belyse viktigheten av SRHR i det utviklingspolitiske arbeidet og i samarbeid med blant andre Utenriksdepartementet, Norad, UNFPA og våre søsterorganisasjoner i Norges fokusland for bistand.
For mer informasjon og intervjuer:

Nina Krizan, kommunikasjonsrådgiver i Sex og Politikk
Tlf.: 45 01 10 17; e-post: nina@sexogpolitikk.no