Sex og Politikk er vert for global konferanse om seksualitetsundervisning

Sex og Politikk er vert for global konferanse om seksualitetsundervisning

Seksualitetsundervisning (ofte omtalt som seksualundervisning) er et sentralt tema, ikke bare i Norge, men i store deler av verden. Sex og Politikk arrangerer den 12. og 13. desember den første globale konferansen om seksualitetsundervisning i Oslo. Sex og Politikk er det norske akkrediterte medlemmet av International Planned Parenthood Federation (IPPF).

Konferansen vår er også en for-konferanse for FNs befolkningsfond (UNFPA) og den norske regjerings globale tekniske møte om seksualitetsundervisning 14. og 15. desember i Oslo. Sex og Politikk/IPPFs konferanse vil vedta vårt innspill til UNFPAs konferanse den 13. desember klokka 1500. Sex og Politikks konferanse markerer første gang det arrangeres en global konferanse om seksualitetsundervisning. Konferansen vil være en erfaringsutveksling om beste praksiser på feltet med deltakere fra nærmere 30 land samlet i Oslo, alle håndplukket fordi de er eksperter på seksualitetsundervisning med erfaring fra feltet i sine respektive land.

Inviterte deltagere på konferansen fra våre IPPF søsterorganisasjoner og regionskontor kommer fra følgende land:

  • Albania,  Australia, Belgia, Chile, Colombia, Danmark, Egypt, Finland, India, Kambodsja, Kypros, Kenya, Malaysia, Mosambik, Marokko, Nepal, Nederland, Norge, Palestina, Serbia, Storbritannia, Sverige, Thailand, Togo, Tunisia, USA og Uganda.

Representanter fra Belize, Bolivia, Kenya og Kina ble dessverre forhindret fra å komme da de ikke fikk visum i tide.

Det er mulig for pressen å være til stede på deler av arrangementet 12.-13. desember. Noen av deltagerne vil også være tilgjengelige 14. desember for eventuelle intervju. Arrangementet finner sted på Radisson Blu Scandinavia Hotel, 12. desember kl. 1000-1700 og 13. desember 0830-1600.

For mer informasjon, ta kontakt med seniorrådgiver Charlotte Andersen, mobil: 97 10 52 87, e-post: charlotte@sexogpolitikk.no eller daglig leder Tor-Hugne Olsen, mobil 488 42 771, e-post: torhugne@sexogpolitikk.no

NB: Dette er en lukket konferanse for inviterte gjester, og ikke åpent for publikum (kun presse etter avtale).

Pressemelding som separat fil finner du her: 2017 12 11 Pressemelding seksualitetsundervisningskonferansen