Sex og Politikk er skuffet over fravær av satsning på seksualitetsundervisning i statsbudsjettet

Sex og Politikk er skuffet over fravær av satsning på seksualitetsundervisning i statsbudsjettet

Med et konkret løfte om en satsing på seksualitetsundervisning i Granavolden-erklæringen hadde Sex og Politikk forventet å se en prioritering i statsbudsjettet. Dessverre er denne satsingen fraværende.

Budsjettene innen helse, kunnskap, kultur og barne- og familiedepartementet, fremmer flere gode tiltak for å motvirke vold, trakassering og mobbing. De lover handlingsplaner mot vold og for å redusere uønskede graviditeter og en økning til forskning på forebygging av seksuelle overgrep mot barn og unge. Dette synes Sex og Politikk er positivt. Samtidig ser vi at seksualitetsundervisning ikke er tatt med i disse tiltakene.

«Mangelen på satsing på seksualitetsundervisning er skuffende, når det var så tydelig i Granavolden-erklæringen. Norge må satse sterkere på forbyggende og helhetlige tiltak innen utdanning og helse», sier daglig leder Tor-Hugne Olsen. «Seksualitetsundervisning bidrar til livsmestringsferdigheter hos barn og unge, fremmer en positiv seksualitet og er et bredt forebyggende tiltak. Seksualitetsundervisning er en brobygger mellom de ulike tiltakene og prioriteringene i departementene. Det er synd at regjeringen lar anledningen gå fra seg til å fremme en slik helhetlig innsats», sier Olsen.

Sex og Politikk ønsker en synlig og eksplisitt satsning på helhetlig seksualitetsundervisning i skole og helsevesen. Dette kan gjøres ved å inkludere en egen post i statsbudsjettet, slik man har i Sverige, hvor de i fjor hadde en økning i seksualitetsundervisningen som var større enn den totale bevilgningen i Norge.

Også internasjonalt trengs en helhetlig satsing på seksualitetsundervisning

Regjeringens nye storsatsing på sårbare grupper er et viktig arbeid for å sikre inkludering og utvikling for alle. Det nye programmet skal inkludere tiltak mot både menneskehandel, skadelige skikker og for inkludering av mennesker med funksjonsnedsettelse.

«Dette er viktige områder som har fått for liten oppmerksomhet. I trå med regjeringens tidligere uttalelser håper vi at dette programmet også inkluderer en helhetlig satsing på seksualitetsundervisning», sier Tor-Hugne Olsen.

For mer informasjon:
Tor-Hugne Olsen, daglig leder i Sex og Politikk
E-post: torhugne@sexogpolitikk.no; tel.: 488 42 771

Fakta om Sex og Politikk og seksualitetsundervisning

Sex og Politikk har utviklet og tilbudt materiell til undervisning om seksualitet i grunnskolen og videregående opplæring siden 2010. Vi står blant annet bak Uke 6, det mest brukte seksualitetsundervisningsmateriellet i Norge. Uke 6 benyttes av lærere, helsesykepleiere og andre undervisere i nærmere halvparten av landets grunnskoler.