Sex og Politikk deltok på ungdomsforum i Quatar

Sex og Politikk deltok på ungdomsforum i Quatar

Forrige uke deltok Sex og Politikk på et treningskurs og i et ungdomsforum. Dette var organisert av Europarådet i samarbeid med The League of Arab States og Ministry of Culture and Sports i Qatar.

Treningskurset “50-50” Euro-Arab training course: Youth Participation and Gender Equality, hadde som mål å samle europeiske og arabiske organisasjoner som jobber med ungdom og den offentlige sektoren. Sammen diskuterte deltagerne hvordan å utvikle og implementere ungdomspolitiske strategier og tilnærminger, med fokus på likestilling og ungdomsdeltakelse.

I tillegg var Sex og Politikk del av Arab European Youth Forum for Alliance of Civilizations som tok sted rett etter treningskurset. Mer enn 100 deltagere var tilstede fra europeiske og arabiske land i ungdomsforumet, og i 3 dager diskuterte deltagerne menneskerettigheter med fokus på forholdet mellom teori og implementering.

Sex og Politikk fikk til å inkludere helhetlig seksualitetsundervisning som en anbefaling til sluttdokumentet som kom ut av både treningskurset og ungdomsforumet. Sluttdokumentet skal presenteres som anbefaling til Europarådet og The League of Arab States sine ungdomspolitiske retningslinjer.