Sex og politikk deltok på panelsamtale om voldtekt i Norge på Menneskerettighetsuken i Bergen

Sex og politikk deltok på panelsamtale om voldtekt i Norge på Menneskerettighetsuken i Bergen

Sex og Politikk deltok tirsdag 3.10. på debatt om voldtekt i Norge, i regi av Amnesty student Bergen og som del av Menneskerettighetsuken.

Ordstyrer var Mina Haugen (tidligere styremedlem i Amnesty student Bergen og medlem av komitéen til Menneskerettighetsuken) og panelet bestod av Christian Lomsdalen (lektor og samfunnsdebattant), Patricia Kaatee (politisk rådgiver i Amnesty International Norge), Kathrine Aamodt (faglig veileder i SMISO Hordaland) og Marianne Støle-Nilsen (lektor og fagrådgiver i Sex og Politikk). Utgangspunktet for møtet var å sette søkelyset på det store antallet voldtekter i Norge og at dette er et stort sosialt problem. Samtidig var formålet med panelsamtalen å finne mulige løsninger på voldtektsproblematikken.

Det var godt oppmøte og engasjert publikum på møtet. Blant annet ble det juridiske rammeverket og rettssystemet diskutert. Paneldeltakerne hadde ulike vinklinger og synspunkt, men det var bred enighet om at mye av problemet med voldtekt i Norge har bakgrunn i usunne kjønnsroller og at seksualitetsundervisning er en viktig del av løsningen. Marianne Støle-Nilsen påpekte at det er viktig at skolen og lærerne prioriterer en helhetlig seksualitetsundervisning og at Sex og Politikk sitt gratis undervisningsmateriell Uke 6 er en nyttig ressurs for lærerne i dette arbeidet.