Sex og Politikk deltok på konferansen «Ending Sexual and Gender Based Violence in Humanitarian Crisis»

Sex og Politikk deltok på konferansen «Ending Sexual and Gender Based Violence in Humanitarian Crisis»

Seksuell og kjønnsbasert vold øker dramatisk i humanitære kriser. Samtidig er det kun under 1 % av pengene som brukes til å forebygge, og til å behandle de som har opplevd overgrep. Rundt en tredjedel av alle kvinner og jenter opplever seksuell og kjønnsbasert vold. I humanitære kriser og konflikt øker dette til to tredjedeler.

23. og 24. mai deltok Sex og Politikk, sammen med 700 deltakere fra 100 ulike land, på den første internasjonale konferansen som adresserer dette, Ending Sexual and Gender Based Violence in Humanitarian Crisis. Konferansen ble arrangert av Utenriksdepartementet i samarbeid med UNHCR, UNFPA, Somalia, United Arab Emirates, Irak, ICRC og Kirkens Nødhjelp. Det var en såkalt pledging konferanse, og til sammen lovet 21 land og organisasjoner 363 millioner USD til innsatsen mot seksuell og kjønnsbasert vold (SGBV) i kriser. Representanter fra våre søsterorganisasjoner i Colombia og Syria deltok i panelsamtalen Breaking the silos. SRHR is life-saving for SGBV survivors in humanitarian crisis: emergency contraceptive, safe abortion, psychosocial support.

Sammen med Alvaro Bermejo, generaldirektør i International Planned Parenthood Federation (IPPF), og kollegaer fra Colombia, Syria, Bangkok, Sverige og Danmark deltok vi på konferansen for å vise viktigheten av tilgang på livsviktige seksuelle og reproduktive helsetjenester, slik som trygg abort, prevensjonsmidler, medisiner og psykososial støtte, som en integrert del av arbeidet med SGBV.

Sex og Politikk deltok i arrangeringen av sivilsamfunnsdagen den 23. mai. Sivilt samfunn presenterte en felles uttalelse om viktige premisser for arbeidet. Uttalelsen kan du lese her: Joint CSO statement, Oslo Conference on ending SGBV in Humanitarian Crisis, 23 May 2019

Sex og Politikk er også med i arbeidet til Inter Agency Working Group on Reproductive Health in Crisis som har utviklet et notat på hvordan arbeidet mot seksuell og kjønnsbasert vold og seksuell og reproduktiv helse henger sammen. Dette notatet kan du lese her: IAWG Advocacy Sheet Linking SRHR and GBV (1)