Sex og politikk anbefaler oppgaver til fjernundervisning i seksualitet

Sex og politikk anbefaler oppgaver til fjernundervisning i seksualitet

Vi har laget en liste med Uke 6-oppgaver som vi anbefaler til bruk ved fjernundervisning.

1.-4. Trinn

Nettvett

Mange barn er trolig mer på internett sammenlignet med ellers, og derfor har vi hentet noen oppgaver rundt nettvett.

Se vårt temamateriell om sosiale medier på bokmålnynorsk og samisk.

Denne filmen tar opp gode og dårlige sider ved det å være på nettet, og denne kan godt kombineres med refleksjonsspørsmål.

Forslag til spørsmål:

 • Er det forskjell på hvordan man snakker med hverandre når man ser hverandre og når man skriver med hverandre, for eksempel gjennom SMS eller chat?
 • Hva kan du om nettvett, og hvordan er det lurt å oppføre seg på internett?
 • Hvem kan dere snakke med hvis dere opplever noe på sosiale medier som dere synes er litt rart?
Hyggelige oppgaver (Vi trenger en liten ekstra dose hygge nå.)

Dette er oppgaver som mange opplever som hyggelige å gjøre:

Ha det godt (side 19 i grunnmateriellet for 1.-4. trinn) 
Oppgaven får elevene til å reflektere når de har det godt på ulike arenaer.

Den søte prins Peter (side 22 i grunnmateriellet for 1.-4. trinn)
En veldig søt fortelling som setter fokus på vanlige fremstillinger av kjønn i fortellinger og setter de på hodet. En av våre favoritter! Du kan lese den inn digitalt, livestreame for klassen eller oppfordre foresatte til å lese fortellingen for barna.

Hvordan er det å være forelsket? (side 46 i grunnmateriellet for 1.-4. trinn)
Et intervju med familie o.l. som kan få praten over på noe fint. Intervjuet kan være en fin opplevelse for den som deler og elevene som lærer noe nytt om en person de allerede kjenner ganske godt.

5.-7. Trinn

Nettvett

Hva som skal til for at nettet og sosiale medier skal være et trygt og godt sted å være? Klassen kan se filmen Online sammen, og reflektere med utgangspunkt i følgende spørsmål:

 • Hva synes dere kan være vanskelig i sosiale medier?
 • Hva kan man gjøre hvis en har gjort noe på nettet som en angrer på?
 • Hvilke fordeler har det å snakke med foreldrene sine om hva man gjør i sosiale medier?
 • Hvilke andre voksne kan man snakke med om utfordringer i sosiale medier?
 • Hvilke gode råd og ideer har dere om bruk av nettet og sosiale medier?

Vi har også temahefte om sosiale medier på: bokmålnynorsk og samisk.

Trivsel
 • Fellesskap: Lag en felles idébank som kan være en liten verktøykasse for klassen når det gjelder psykisk helse. Her kan vi ha tips til hvordan vi kan ha det godt, hvordan man kan håndtere f.eks. sorg, frustrasjon og sinne. Idébanken kan også inkludere hvor man kan få hjelp hvis man trenger det. Denne kan være til inspirasjon.
 • Selvbilde kan ofte knyttes til forholdet til egen kropp. I dette dette klippet blir det å være fornøyd med egen kropp og kroppspress tatt opp som tema. I ettertid kan elevene skrive ned noen punkter eller sitater de likte, eller oppsummere viktige poeng i stikkord. Kroppspress ble tematisert under årets Uke 6, så har du allerede gjort noen oppgaver her, er dette en veldig fin videreføring. Novellen «Lik meg» (side 11) fra årets kampanjepakke for 5.-7.trinn drøfter samme tema. Se www.uke6.no/kampanje for flere oppgaver og ressurser om kroppspress
Hyggelige oppgaver

Hvordan var det da du var i puberteten? (side 50 i grunnmateriell for 5.-7. trinn)

Hvordan er det å være forelsket? (side 73 i grunnmateriell for 5.-7. trinn)

Her kan elevene intervjue familiemedlemmer o.l. og skrive ned stikkord eller fortelle om det til klassen. Et intervju med familie kan få praten over på noe fint og kan være en fin opplevelse for den som deler og elevene som lærer noe nytt om en person de allerede kjenner ganske godt.

8.-10. Trinn

Nettvett 

Se Uke 6-materiell om sosiale medier på bokmål og nynorsk. Her finnes det ulike oppgaver som tar for seg digitale utfordringer.

Serien Nudes på NRK (aldersgrense 12 år) portretterer tre ungdommer som opplever at nakenbilder kommer på avveier. Her kan man bruke serien til å informere om hvilke lover og regler som finnes på området, og for videre refleksjon på temaet.

Trivsel 
 • Alle opplever nå stor forandring i hverdagen, og dette kan være krevende. Ta opp det psykososiale aspektet ved dette og diskuter hva man kan gjøre hvis hverdagen er tung.
 • Idébank: Lag en felles idébank som kan være en liten verktøykasse for klassen når det gjelder psykisk helse. Her kan vi ha tips til hvordan vi kan ha det godt, hvordan man kan håndtere f.eks. sorg, frustrasjon og sinne. Idébanken kan også inkludere hvor man kan få hjelp hvis man trenger det. Denne listen kan være til inspirasjon.
 • Hurra for forskjellighetene (side 43 i grunnmateriell for 8.-10. trinn) handler om at reklamer, moteblader og TV har en tendens til å vise stereotype bilder av kropper, som i tillegg ofte er retusjerte og overhodet ikke ligner det mangfoldet av kropper som finnes i virkeligheten. Newton-klippet om kroppen kan være en fin forlengelse av oppgaven eller brukes alene for å få fokus på det å være glad i seg selv.

Nyttige lenker

Hjelpetelefoner og -nettsider for barn og unge

Det er viktig å minne elevene på hvilke hjelpetelefoner som er åpne nå, chattelinjer på nettet osv.

Her er noen av dem:

Til slutt vil vi minne på at kampanjepakken for Uke 6 2020 er åpent for alle og kan brukes hele året!