Seminar: Tilbaketog for den globale kvinnekampen?

Seminar: Tilbaketog for den globale kvinnekampen?

Konsekvenser for kvinners rettigheter diskuteres

Konservative katolikker, protestanter og muslimer finner sammen på globalt plan, i en skepsis mot likestilling og kvinnefrigjøring. Hva betyr dette for arbeidet for kvinners rettigheter på verdensbasis?

Internasjonalt seminar:

Tilbaketog for den globale kvinnekampen?

Kulturhuset v/Youngstorget 5. mars, 18-20.00

I Norge går det mot innføring av reservasjonsretten for leger som ikke ønsker å henvise til abort. Vil dette ha noen betydning for kampen vi fører for seksuell og reproduktiv helse ute i verden?

I FN har debatten om kvinner rettigheter pågått lenge. Hvordan har den forandret seg fra 70-tallet og frem til i dag? Hvem snakker, og om hva?

Panel: Ida Irene Bergstrøm (Fett), Olaug Bollestad (KRF) og Marit Sørheim (FOKUS).

Før diskusjonen vil Ingrid Vik innlede om funn fra rapporten Lobbying for Family and Faith: A Study of Religious NGOs at the UN

Ordstyrer: Malin Lenita Vik (FN-sambandet)

Arrangør: CARE, Sex og politikk, FN-sambandet

Gratis og åpent for alle

Velkommen!

Se også informasjon på Facebook.