Seksuell og reproduktiv helse internasjonalt får økt støtte fra mange europeiske land!

Seksuell og reproduktiv helse internasjonalt får økt støtte fra mange europeiske land!

Reduksjonen i bevilgninger som skjedde i 2016 ser ut til å ha blitt snudd i 2017, og flere europeiske land har styrket både sin politisk og økonomisk støtte. Dette viser den nylig publiserte rapporten om finansieringstrender som Sex og Politikk har vært med å utarbeide i samarbeid med vårt europeiske nettverk Countdown 2030 Europe.

I Norge blei støtten til både UNFPA og enkelte internasjonale organisasjoner kraftig redusert i 2016, samtidig som Norge investerte i det nye internasjonale initiativet Global Financing Facility (GFF) for mødre-, barne- og ungdomshelse. I januar 2017 fikk mange en brå oppvåkning da President Trump gjeninførte Global Gag Rule/munnkurvregelen, som hindrer organisasjoner som informerer om, henviser til eller gjennomfører abort å motta midler fra amerikanske myndigheter. Den globale bevegelsen #SheDecides, blei startet som en motreaksjon og en oppfordring til fornyet innsats for kvinner og jenters rett til å bestemme over egen kropp og seksualitet. 2. mars samlet myndigheter, FN og sivilsamfunn seg i Brussel og lovet økt økonomisk støtte og flere forpliktelser kom utover i 2017 i kjølvannet av #SheDecides initiativet.

2017 var et år med politiske endringer i mange europeiske land, så vel som globalt. Konservative stemmer har økt i styrke og utfordrer seire oppnådd for retten til seksuell og reproduktiv helse. Vi ser også at land har redusert den offentlige bistanden, eller reallokert pengene til utgifter for mottak av flyktninger. På tross av dette ser vi altså positive trender når det gjelder støtten til seksuell og reproduktiv helse og de negative trendene fra 2016 ser ut til å ha snudd.

I Norge har vi igjen fått en utviklingsminister, Nikolai Astrup fra Høyre. Og i den nye regjeringsplattformen mellom Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre lover de å styrke innsatsen for global helse, særlig innen vaksinasjon, barnehelse og seksuell og reproduktiv helse, og å sørge for at Norge går foran internasjonalt for å fremme rettigheter for seksuelle minoriteter. Dette er viktige prioriteringer og vi i Sex og Politikk ser fram til at den positive trenden for finansiering av seksuell og reproduktiv helse og rettigheter skal utvikle seg videre. Og, vi ser fram til å samarbeide med utviklingsministeren om dette.

Se en oversikt over trender og forpliktelser i Europa her.