Seksualundervisning og debatt

Seksualundervisning og debatt

Tirsdag 3. februar har vi invitert ungdomspartiene – sammen med framtidige lærere, helsesøstre, jordmødre, vernepleiere og andre studenter – til seksualundervisning og debatt på Høyskolen i Oslo og Akershus. Med arrangementet markerer vi at vi, for femte året på rad, tilbyr gratis undervisningsmateriell til alle skoler i Norge gjennom «Uke 6, 2015».

Ungdomspolitikerne og publikum kommer til å få undervisning fra Uke 6-materiellet, etterfulgt av en debatt der vi og publikum utfordrer ungdomspolitikerne på standardene for seksualundervisningen i skolen i dag.

Undervisning om seksualitet i grunnskolen er forankret i kompetansemål i ulike fag og fra 2.-10. årstrinn. Deler av undervisningen gjennomføres ofte av eller i samarbeid med skolehelsetjenesten, og en del skoler inviterer medisinstudenter, organisasjoner eller andre som tar opp temaer knyttet til seksualitet.

Noe av det vi ønsker å drøfte er:

  • Vet vi nok om hvordan seksualundervisningen gjennomføres og samordnes i skolen i dag?
  • Er det behov for noen nasjonale standarder for undervisning om seksualitet, som beskriver formål med «faget», og som kan bidra til at alle elever får en relevant undervisning som er helsefremmende og gir læringsutbytte?
  • Er det nok om temaet seksualitet og om hvordan undervise om seksualitet i dagens lærerutdanninger?

Allerede har rundt en tredjedel av landets grunnskoler meldt seg på Sex og Politikks landsomfattende kampanje «Uke 6».Over hele landet undervises det fra «Uke 6, 2015» – nettopp i uke 6. Men materiellet er også tilgjengelig når som helst ellers i året slik at underviserne kan bruke det når det passer dem best.

I år lanserer vi også nytt undervisningsmateriell fra 4.-10. årstrinn. For mer informasjon om kampanjen, se www.uke6.no.