Seksualundervisning i grunnskolen

Seksualundervisning i grunnskolen

Den 26. – 27. oktober arrangerte Sex og Politikk en erfaringskonferanse om seksualundervisning i grunnskolen i Norge.

Konferansen ble organisert etter ønske fra Helsedirektoratet for å gi innspill til deres utarbeidelse av en ny nasjonal strategi for seksuell helse, herunder seksualundervisning. Arbeidet med strategien foregår høsten 2015 og forventes å tre i kraft i løpet av 2016.

I dag oppfattes seksualundervisning av mange i Norge som mangelfull. Konferansen ga en god mulighet for få en oversikt over dagens seksualundervisning i grunnskolen, samt å komme med innspill til Helsedirektoratet for å bedre seksualundervisning i den nye strategien. Målet er å utvikle seksualundervisning på en inkluderende og holistisk måte, av kvalitet, og med positiv pedagogisk effekt.

De mest sentrale aktørene innenfor seksualundervisning i Norge deltok på konferansen. Dette inkluderte lærere, helsesøstre og organisasjoner som arbeider med seksualundervisning og/eller seksuell og reproduktiv helse og rettigheter. Blant innlederne var det representanter fra Høyskolen i Oslo og Akershus (HiOA), organisasjoner som Sex og Samfunn, Amathea, Skeiv Ungdom (Restart), Medisinernes Seksualopplysning (MSO), Sex og Politikk (Uke 6), Landsgruppen av Helsesøstre og Nettverk: Funksjonshemmede, Seksualitet og Samliv (NFSS). Blant de internasjonale innleggene var FNs befolkningfond (UNFPA) og den Europeiske ekspertgruppen for seksualundervisning, som begge presenterte internasjonale standarder for seksualundervisning, samt to empiriske eksempler på «best practices» i Finland og Nederland.

Konferansen gikk over to dager og involverte en kombinasjon av innlegg, paneldiskusjoner, workshops og diskusjoner med publikum.

Oppsummeringsrapport fra erfaringskonferansen om seksualitetsundervisning er nå klar! Rapporten inneholder blant annet foredragnotater, et kort oppsummeringsnotat som danner grunnlaget for det samlede innspillet til den nye strategien for seksuell helse, samt det offisielle høringsinnspillet. Du kan laste ned rapporten i sin helhet her.

Høringsinnspillet tar utgangspunkt i de punkter det var mest fokus på under konferansen, men også i tidligere innsendte innspill fra forskjellige instanser som var representerte på konferansen.