Seksualitetsundervisning på Stortinget!

Seksualitetsundervisning på Stortinget!

Torsdag 22. mars var tiden inne for seksualitetsundervisning på Stortinget! Etter ønske fra Stortingets nettverk for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter var medlemmer derfra og fra tilsvarende nettverk for ungdomspartiene på plass på Stortinget for seksualitetsundervisning og informasjon om undervisningsmateriellet Uke 6, som benyttes av over 40% av landets skoler.

Sex og Politikk og vår ungdomsorganisasjon SNU (Seksualpolitisk nettverk for ungdom) koordinerer nettverk av politikere på Stortinget som er engasjert i SRHR-tematikk. Nettverkene ble konstituert etter valget i 2017 og det er representanter fra samtlige partier representert. Heidi Nordby Lunde (H) er leder for nettverket og innledet dagens møte på Stortinget.

Temaet for møtet var etter ønske fra politikerne selv seksualitetsundervisning, og seniorrådgiver i Sex og Politikk Marianne Støle-Nilsen presenterte en kort oversikt over status for seksualitetsundervisning i Norge og hvor ansvaret og føringer for seksualitetsundervisningen ligger. Videre ble undervisningsmateriellet Uke 6 introdusert. Uke 6 tilbys gratis til undervisere i skolen og har i skoleåret 2017/2018 hatt rekordpåmelding med over 40% av landets skoler representert. Det er dermed Norges desidert mest brukte materiell til seksualitetsundervisning!

Til slutt var det tid for praktiske øvelser og seksualitetsundervisning på Stortinget! Christopher Wirsching fra SNU ledet en øvelse fra Uke 6-materiellet tilpasset mellomtrinnet, og Marianne Støle-Nilsen ledet en øvelse tilpasset ungdomsskolen. De utvalgte øvelsene er eksempler på dialogbaserte øvelser, som Uke 6-materiellet har mange av. Politikerne var engasjerte og flinke elever og fikk føle på at seksualitetsundervisning kan være gøy!

Hvordan seksualitetsundervisning kan inkluderes i politisk arbeid både nasjonalt og lokalt i partiene ble også diskutert. Blant annet er det såkalte Bergensvedtaket inspirasjon for arbeid på kommunalt nivå. Vi i Sex og Politikk er glade over det store engasjement for helhetlig seksualitetsundervisning og ser frem til godt samarbeid videre!

Til stede: Heidi Nordby Lunde, stortingsrepresentant Høyre, Åslaug Sem-Jacobsen, stortingsrepresentant SP, Synnøve Mjeldheim Skaar, rådgiver AP, Hanne Lid Skogvang, Helsedirektoratet, Eirik Wichstad, nestleder Rød Ungdom, Aase Maren Iversen Østgaard, sentralstyremedlem Rød Ungdom, Andrea Sjøvoll, leder Sosialistisk Ungdom, Aila Emilie Kamaly, sentralstyremedlem Sosialistisk Ungdom, Nadine Al-Mustafa, sentralstyremedlem Senterungdommen, Karianne Kroglund Monstad, politisk rådgiver Høyres Studenter, Tor-Hugne Olsen, daglig leder Sex og Politikk, Kjersti Augland, seniorrådgiver Sex og Politikk, Marianne Støle-Nilsen, seniorrådgiver Sex og Politikk, Habon Beegsi, ungdomskoordinator Sex og Politikk og Christopher Wirsching, styremedlem SNU