Seksualitetsundervisning på agendaen under Likestillingskonferansen 2022!

Seksualitetsundervisning på agendaen under Likestillingskonferansen 2022!

Sex og Politikk og Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom møtte opp på Sentralen onsdag 2. mars, for å delta på den nasjonale likestillingskonferansen i regi av Bufdir. Vi satte opp stand på Likestillingstorget, hvor vi var i godt selskap.

Den nasjonale likestillingskonferansen 2022 hadde temaet Seksuell trakassering etter #metoo – hva er status? Under konferansen hørte vi fra kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen, leder for Elevorganisasjonen Edvard Botterli Udnæs, kunnskapsminister Tonje Brenna, Uke 6-ambassadør og podkastvert Marianne Knudsen og flere andre relevante personer. Temaene som ble tatt opp var blant annet seksuell trakassering på arbeidsplassen, seksuell trakassering og funksjonsnedsettelser, seksuell trakassering blant barn og unge, og ikke minst: hvordan bekjempe seksuell trakassering?

 

Ville høre fra 50 lærere  

Seksualitetsundervisning ble fremhevet som forebyggende tiltak mot seksuell trakassering. Kunnskapsminister Tonje Brenna og de andre panelistene var tydelige på at de nye læreplanene er et stort fremskritt. Samtidig poengterte leder for Elevorganisasjonen Edvard Botterli Udnæs at det fremdeles er mange elever som rapporterer store mangler i deres seksualitetsundervisning. Brenna etterlyste forslag til hvordan dette kan løses, og oppfordret lærere til å kontakte henne for å fortelle om hva de trenger for å kunne gi god seksualitetsundervisning.  

Sex og Politikk plukket raskt opp ballen, og to dager senere, fredag 4. mars sendte vi inn et klart og tydelig ønske på vegne av 50 lærere til Kunnskapsdepartementet. Lærerne Sex og Politikk snakket med var samstemte i at de ønsker seg: kvalitetssikrede, alderstilpassede, helhetlige og positive undervisningsopplegg som dekker temaer som seksualitet, grenser, overgrep, samtykke, respekt, kommunikasjon og kjærlighet. 

Alt i alt var Likestillingskonferansen en inspirerende dag, der vi ble påminnet hvor viktig seksualitetsundervisning er i det forebyggende arbeidet mot seksuell trakassering. Nå ser vi frem til videre dialog med lærere og politikere om hvordan vi skal sikre at alle elever i norske klasserom får positiv og helhetlig seksualitetsundervisning!