Seksualitetsundervisning er en gavepakke for likestilling!

Seksualitetsundervisning er en gavepakke for likestilling!

I forbindelse med årets 8.mars vil vi slå et slag for en løsning for styrket likestilling og seksuelle rettigheter som nær sagt ingen er uenig i – nemlig seksualitetsundervisning.

Elever og undervisere roper etter mer og bedre undervisning, politikere fra høyre til venstre er enige, og sivilsamfunnet står sammen. Hva er vel bedre enn å kunne samles om et konkret og egentlig ikke så vanskelig tiltak på komplekse og utfordrende samfunnsproblem! Likevel prioriterer ikke politikerne finansiering til arbeidet. Dette kan ikke være standarden for likestillingsinnsatsen anno 2024.

Det har vært en bekmørk start på året. En mengde drap i nære relasjoner. Krisesentrene har økt pågang og slår alarm.  Voldtektsmottaket i Oslo viser til 70 prosent økning på ti år, og økningen gjelder spesielt unge. Helsepersonell mener porno er en del av årsaken. I fjor viste UngVold-rapporten til en markant økning i seksuell vold blant unge. Halvparten av ungdommene som hadde vært utsatt for grov seksuell vold fra en jevnaldrende opplyste at de ikke hadde klart å si nei. Rapporten viser også til at unge som bryter med normene for kjønn og seksualitet eller har en funksjonsnedsettelse er ekstra utsatte. Det samme viser rapporten Dobbel tabu.

Vi har helt tydelig et holdningsproblem i befolkningen når det gjelder sex, samtykke og kjønn. Dette er en stor likestillingsutfordring, hvor jenter og kvinner og de av oss som bryter med normene for kjønn og seksualitet er spesielt utsatte. Svaret på hva som er den mest effektive løsningen på dette, er skolens seksualitetsundervisning. Det sier også barn og unge selv i samtlige rapporter og spørreundersøkelser om tematikken, blant annet i Redd Barnas rapport om ungdom og porno.

Skolen er en viktig arena hvor barn og unge kan bli trygge og få forståelse for sin identitet. Vi må snakke mer om seksualitet! Vi må snakke med ungdommene våre! Vi må snakke med barn og unge om seksualitet, om kjønn, om relasjoner, om mangfold, normer, likestilling og samtykke. Barn og unge må få lære at de er riktige og aksepterte akkurat slik de er, og de må få lære om hvordan vi mennesker faktisk skal behandle hverandre bra, også seksuelt.

Lovverk om seksualvold vil aldri kunne bli den ene tingen som hindrer seksuell vold. Det er det holdningsskapende arbeid som gjør. Det må bli slutt på at dårlige holdninger, skadelige kjønnsnormer og tabu rundt seksuelle temaer går i arv.

Samtalene må begynne i barnehagen, og fortsette i skolens seksualitetsundervisning. Helhetlig seksualitetsundervisning ligger allerede som et helt tydelig mandat i barnehagens rammeplan og i skolens læreplaner og opplæringslov. Likevel melder fortsatt både lærere og elever at skolens seksualitetsundervisning ikke er god nok, og Sex og samfunns rapport fra 2022 viser at elevene er mindre fornøyde enn i tidligere undersøkelser. Dette til tross for nye læreplaner fra 2020 hvor tematikk knyttet til helhetlig seksualitetsundervisning er styrket, blant annet gjennom det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring.

I regjeringens opptrappingsplan mot vold og seksuelle overgrep mot barn og vold i nære relasjoner er også skolens seksualitetsundervisning nevnt som et viktig forebyggende tiltak, spesielt trekkes det frem av unge selv. Det er likevel ikke satt av noen budsjettpunkter som kan styrke seksualitetsundervisningen.

Skolens seksualitetsundervisning er det viktigste likestillingstiltaket vi har! Lærere må få ressursene de trenger. Skolene må ha enkel tilgang på oppdatert og gratis undervisningsmateriell, og de må få nødvendig kompetanseheving. Skoleledelsen må ta lokalt ansvar for tverrfaglig samarbeid og for å trygge og informere foresatte om hva seksualitetsundervisning er og hvorfor det er så viktig for barn og unge.

Utdanningsmyndighetene må komme på banen, både som støtte og ved å kreve at nå må dette komme på plass. Lærerstudenter må få nødvendig kompetanse i utdanningen sin, slik at de kommer ut som trygge, kompetente lærere, som gir trygge og kompetente barn og unge.

Vi vet at veien til likestilling er å styrke seksualitetsundervisning. Elever, undervisere, sivilsamfunn og politikere i skjønn forening er enige.

Grip muligheten og sett handling bak ordene!  Styrk skolens seksualitetsundervisning nå!

Kjersti Augland, fungerende daglig leder Sex og Politikk
Marianne Støle-Nilsen, styreleder Inkluderende Feminisme-Initiativet