Seksualitet på samisk med Rolffa

Seksualitet på samisk med Rolffa

Elevene ved Karasjok skole får en undervisningstime utenom det vanlige når Rolf fra bandet Rolffa blir med og snakker om sex og seksualitet på samisk.

Bare noen få dager etter feiringen av samenes nasjonaldag 6. februar får elevene ved Karasjok skole en undervisningstime utenom det vanlige. Det er fortsatt søkelys på det samiske, nærmere bestemt det samiske språket, elevene får seksualitetsundervisning på sitt eget språk.

I forbindelse med årets kampanjeuke for «Uke 6» (på samisk: «Vahkku 6») gjøres det hvert år litt ekstra stas på tre skoler, en samisk skole, en bokmålskole og en nynorskskole.

I Karasjok får elevene i 6. til 10. klasse onsdag denne uka besøk av Rolf fra bandet Rolffa. Han skal først opptre for elevene og etterpå blir han med og svarer på spørsmål omkring dette med sex og seksualitet. Dette er spørsmål som elevene anonymt har levert inn på forhånd.

De ti siste årene har vi stått bak seksualitetsundervisnings-materiellet Uke 6. Materiellet er gratis og alle tekster og oppgaver er i tråd med lærerplanene og har et positivt syn på seksualitet. Materiellet er tilgjengelig på samisk, nynorsk og bokmål.

Hvert år arrangerer vi en kampanjeuke i uke seks der et dagsaktuelt tema løftes fram. Årets kampanje setter søkelys på at du er verdifull, akkurat som du er, med alt det som gjør deg unik, med kampanjetemaet: #Verdifull – akkurat som du er! Materiellet er fritt tilgjengelig på våre kampanjesider! I fjor ble Uke 6-materiellet benyttet av mer enn 50 prosent av norske skoler.

Viktig å feire mangfoldet

Å bli sett, å føle seg anerkjent og verdifull, burde være en menneskerett. Det motsatte av å føle seg verdifull er å skamme seg, og føle seg verdiløs og «feil».

Ungdata-undersøkelsen 2021 viser at mange ungdommer i Norge har det bra med seg selv. Likevel er det en betydelig prosentandel som strever med press om å se bra ut, og som ikke liker seg selv slik de er.

Samtidig rapporterer hele åtte av ti unge at god seksualitetsundervisning kan være et verktøy for å få et bedre forhold til egen kropp (Sex og samfunn, 2017). Derfor ønsker Sex og Politikk at alle elever i hele landet skal få positiv seksualitetsundervisning, ikke bare i uke 6, men gjerne også resten av året.

«For Sex og Politikk er det viktig at årets kampanje løfter frem at variasjon er normalen; vi er forskjellige, og mangfoldet skal feires,» uttaler daglig leder Tor-Hugne Olsen.