Seksualitet og kjønn er menneskerettigheter

Seksualitet og kjønn er menneskerettigheter

I februar holdt Sex og Politikk et arrangement på Finsland ungdomsskole i Songdalen kommune i Vest-Agder, hvor vi snakket om barn og unges rett til helhetlig seksualitetsundervisning og demonstrerte øvelser fra vårt undervisningsopplegg Uke 6

Arrangementet ble åpnet av varaordfører i Songdalen kommune, Jan-Erik Tønnesland (Ap) og rektor på skolen, Per-Arthur Romberg Hanssen. Et av temaene som ble tatt opp på arrangementet var normer og forventninger knyttet til kjønn. Lege og professor i sexologi Esben Esther Pirelli Benestad var blant foredragsholderne.

I etterkant har en gruppe på syv personer skrevet et brev til Songdalen skolekontor, hvor de uttrykker sin skepsis over Uke 6-arrangementet. Gruppen beskriver at ungdommene tilstede ble oppfordret til det de anser som unormal oppførsel, som å gå med klær til det motsatte kjønn, og at dette påvirker unge i en uheldig retning. Etter at brevet ble offentliggjort på nett har debatten rundt arrangementet og lege og professor i sexologi Esben Esther Pirelli Benestad sin deltagelse rast både på nett og i lokale og nasjonale aviser. Sex og politikk uttalte seg om saken i et leserinnlegg i Fædrelandsvennen 11. april 2016.

Seksualitet og kjønn er menneskerettigheter – debattside