Seksualitet har ingen øvre aldersgrense! Vil du prate med oss om seksualitet i alderdommen?

Seksualitet har ingen øvre aldersgrense! Vil du prate med oss om seksualitet i alderdommen?

Seksuelle rettigheter gjelder hele livet. Vi ønsker å knuse fordommer knyttet til seksualitet hos godt voksne. Vil du hjelpe oss?

Vi ønsker gjerne å komme i kontakt med enslige og par over 60 år til samtale om erfaringer knyttet til seksualitet på godt og vondt. I prosjektet «Eldre og seksuell helse» skal vi blant annet lage filmer basert på eldres erfaringer for helsepersonell, for å starte samtaler og god kommunikasjon. Filmene skal inngå i et e-læringsverktøy, egne fagdager og mer. Helsepersonell må bli mer bevisste på hvordan de behandler seksualitet i møte med eldre.

Ikke bare sex

Seksualiteten gjennom livet handler ikke bare om sex. Seksuell identitet, mangfold og kjønnsnormer må også settes på dagsplanen. Vi trenger et mer tilrettelagt helsevesen for samtaler om seksualitet med eldre, og et mer åpent tilbud for skeive eldre. Det finnes for lite tilrettelegging for seksualitet i alderdommen på institusjoner. Alt fra hvordan vi snakker med eldre om partnere og seksualitet til misforståelser og fordommer på tvers av generasjoner må tas opp. Vi håper dette prosjektet kan bidra til at samtalene som trengs om seksualitet kan tas opp. Eldre skal få slippe til med sine egne oppfatninger om seksuell helse. Dette skal bli starten på å behandle de eldres seksualitet med selvfølgelighet.

Vi driver prosjektet «Eldre og seksuell helse» med Likestillingssenteret KUN, Likestillingssenteret og FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold. Vi skal utforme en nasjonal kompetansehevingsplattform for å bedre den seksuelle helsen hos befolkningen over 60 år. Vi ønsker særlig å belyse eldres møte med helsepersonell. ​​Prosjektet er finansiert med støtte fra Helsedirektoratet.

Vi vil prate med deg!

Vi vil gjerne snakke med deg over 60 år om aldring og seksualitet. Vi ønsker et størst mulig mangfold i aldersgruppen, kjønn, etnisk bakgrunn, funksjonsevne, legning og bosted i landet. Vi vil også gjerne snakke med deg som jobber i helsevesenet og har tanker å dele om temaet. Ta kontakt med rådgiver i prosjektet Ibrahim Mursal på ibrahim@sexogpolitikk.no